Ben je op zoek naar tips die je vanuit een uitvoerende rol meteen kunt inzetten? In de dagelijkse praktijk in het contact met kinderen en/of met ouders? Verspil geen tijd aan het wiel opnieuw uitvinden, maar leer van de ervaringen van je collega-buurtsportcoaches en handige tips die elders al succesvol zijn.

Praktische tips & tools
Praatplaten

Ga met ouders in gesprek over de motorische ontwikkeling en en doe inspiratie op over bewegen. De Praatplaten zijn onderdeel van de Mini-learning motorische ontwikkeling.

Tipkaart ‘Laaggeletterdheid in de sport’

In deze tipkaart vind je achtergrondinformatie en tips om laaggeletterdheid te herkennen en begrijpelijk te communiceren met laaggeletterden.

5 De behoefte is opgehaald in de peiling: Beck, R., & Versteegen, N. (2021). Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?: resultaten van een peiling onder ruim 50 buurtsportcoaches. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Ouders erbij!

Kennis en vaardigheden over het betrekken van ouders bij projecten en tips over de communicatie met ouders. Ouders Erbij! is opgedeeld in drie fases: voorafgaand aan het project, tijdens het project en de borging van het project.

Toolbox ‘Nut en Noodzaak’ van bewegen voor kinderen

Ga met ouders in gesprek over de positieve invloed van bewegen op de ontwikkeling van jonge kinderen.

Serie ‘Peuteravontuur Kei Gezond & Gelukkig’

Serie met vijf afleveringen

Infographic beweegadvies 0-4 jarigen

Met praktische, eenvoudige beweegtips.  

Zappelin Go

Beweegprogramma AVROTROS voor peuters en kleuters.

Nijntje tips: Beweeg je mee?

Beweegtips om thuis samen te bewegen met kinderen van 1 tot 5 jaar.

Leuke eenvoudige beweegtips voor de allerjongsten

Eenvoudige spelletjes om de motorische ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Sport- en beweegactiviteiten voor 2-7 jarigen
Stimuleren om buiten te spelen

Tips om kinderen te stimuleren om buiten te spelen van Jantje Beton

Jaarlijkse modderdag
10 spellen voor thuis (LEEF)

Beweegtips peuters, voor ouders

Serie ‘bewegen voor de allerkleinsten’

van Sportservice Roermond

Argumentenkaartjes

Het gesprek aangaan over beweeggedrag in relatie tot de leefstijl van kinderen is soms lastig en kan leiden tot weerstand. Gesprekstool om inzicht te krijgen in wat ouders belangrijk vinden voor hun kind.

Concrete beweegtips om meteen toe te passen met kinderen

Ouders in de thuissetting spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol in het stimuleren van bewegen bij jonge kinderen. Maar hoe spoor je ouders aan om dat te doen? Een vraag die speelt bij veel buurtsportcoaches die werken met jonge kinderen5. 

Het is vaak lastig om ouders te bereiken. Zoek daarom samen met partners en partijen die contact hebben met ouders naar goede manieren om ouders aan te spreken en te stimuleren te bewegen met hun jonge kind. De houding en eigen ervaringen van ouders ten aanzien van bewegen hebben veel invloed. Ouders zijn zich echter vaak niet bewust van het belang van bewegen en de rol die zij daarin spelen. Jij kunt daar verandering in brengen. Zo kun je uitzoeken via welke kanalen je ouders hoe kunt bereiken. Of je kunt met ouders van jonge kinderen in gesprek om hun behoefte te peilen en bij hun leefwereld aan te sluiten. Meer ideeën vind je in het artikel Zet als buurtsportcoach in op bewegen voor 0- tot 4-jarigen’. Maar ook de  Inspiratiegids Kleine Beweegsubsidie staat vol met praktijktips en inspiratie om bewegen bij de allerjongsten via de ouders te stimuleren.

Ben je op zoek naar instrumenten die inspiratie en houvast bieden om met ouders in contact te komen (bereiken), ze bewust te maken van het belang van bewegen voor de ontwikkeling van jonge kinderen en ze te ondersteunen bij het daadwerkelijk stimuleren van bewegen? Verdiep je dan eens in de volgende instrumenten.

Instrumenten gericht op ouders en verzorgers
Inspiratie uit de praktijk

Ook op social media worden allerlei creatieve en unieke (eenvoudige) ideeën door en voor buurtsportcoaches verspreid. Zo lijken initiatieven om buitenspelen te stimuleren goed aan te sluiten. We doen een greep uit het aanbod en delen inspirerende tips.