Voor de gezondheid en goede ontwikkeling van jonge kinderen is het belangrijk dat zij regelmatig bewegen en weinig langdurig stilzitten3. In de eerste levensjaren van een kind volgen cognitieve en fysieke ontwikkelingen elkaar snel op. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is mede bepalend voor het beweeggedrag in hun verdere leven.

Het belang van bewegen voor jonge kinderen

1 Gezondheidsraad (2017). Beweegrichtlijnen 2017. Den Haag: Gezondheidsraad.

2 De behoefte is opgehaald in de peiling: Beck, R., & Versteegen, N. (2021). Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?: resultaten van een peiling onder ruim 50 buurtsportcoaches. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

3 Gezondheidsraad (2022). Beweegadvies voor kinderen van nul tot en met vier jaar. Den Haag: Gezondheidsraad.

Buurtsportcoaches die werken met jonge kinderen tot 6 jaar, hebben voornamelijk aanbod voor de 4 tot 6 jarigen. Deze groep kleuters is goed te bereiken via school en de sportvereniging. Voor 2 tot 4 jarigen is er ook wel wat aanbod, maar voor 0 tot 2 jarigen is het echt beperkt. Buurtsportcoaches willen graag meer activiteiten aanbieden aan álle jonge kinderen. Om dat voor elkaar te krijgen is er hulp nodig. Zonder samenwerking met lokale partners, zoals sportverenigingen, scholen, kinderopvang en de gemeente, lukt het niet. Meer over de ervaring van deze buurtsportcoaches lees je in het artikel Hoe ervaren buurtsportcoaches bewegen met kinderen van 0 tot 6 jaar?’.

Jonge kinderen stimuleren genoeg en afwisselend te bewegen is dus hard nodig. Als buurtsportcoach kun je daarin helpen. Samenwerking tussen de verschillende sectoren waar kinderen hun tijd doorbrengen is daarbij bepalend, net als actief bijdragen aan het meer laten bewegen. Jij kunt deze sectoren vanuit jouw rol als buurtsportcoach duidelijk maken waarom bewegen zo belangrijk is. Ook kun je zorgen voor enthousiasme en aansporen tot actie. Hoe je dit doet, lees je in het artikel Zet als buurtsportcoach in op bewegen voor 0- tot 4-jarigen. Of luister de podcast Van jongs af aan vaardig in bewegen met kennis en voorbeelden uit de praktijk.

Beweegstimulering vraagt om samenwerking

Bekijk de animatie of download de infographic.

Hoewel er beperkt onderzoek is naar het beweeggedrag van kinderen jonger dan 4 jaar, laten studies meestal zien dat meer bewegen en minder stilzitten samengaan met een betere gezondheid en gunstige ontwikkeling van jonge kinderen. Denk aan de gezonde botten, fitheid en de motorische ontwikkeling. De mate waarin jonge kinderen bewegen, is bovendien mede bepalend voor hoe ze bewegen in hun verdere leven. Benieuwd hoe, hoeveel en hoe intensief baby’s, dreumesen en peuters moeten bewegen? De Gezondheidsraad stelde hier in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies voor op.

Meer over dit beweegadvies?
Onderzoek naar beweeggedrag