Scroll naar beneden

De huisarts, praktijkondersteuner, welzijnsconsulent, buurtsportcoach spelen een rol bij het tijdig signaleren van kwetsbaarheid van de senior. Passende begeleiding kan bijdragen aan het langer prettig thuis wonen van senioren. Hierbij is het belangrijk dat de ondersteuning laagdrempelig en inclusief is; zorg voor materiaal in eigen taal voor migrantensenioren, maar ook voor begrijpelijk materiaal voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Neem de tijd om de werkelijk hulpvraag te achterhalen.

Sociale netwerken versterken de zelfredzaamheid van senioren, bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingen mogelijk te maken. Door deelname aan beweegactiviteiten of valpreventie-trainingen, blijven senioren sterk en fit om de dagelijkse activiteiten binnen- en buitenshuis te doen die nodig zijn voor zelfstandig wonen.

  • Senioren wonen steeds langer zelfstandig. In 1980 woonde slechts 37% van de 80-plussers zelfstandig, in 2021 is dat 89%.

        Langer Thuis wonen | Vilans, 2021

  • Veel senioren hebben geen of nauwelijks fysieke beperkingen die zelfstandig wonen in de weg staan. Dit gaat om 81% van de 55-64 jarigen, 77% van de 65-74 jarigen en 55% van de 75-84-jarigen en 32% van de 85-plussers. 

         Zelfstandig thuis op hoge leeftijd | Planbureau voor de Leefomgeving

  • Een afstand van maximaal 500 meter over de weg is door vitale senioren boven de 70 te voet te overbruggen. Deze afstand kunnen ze binnen 10-20 minuten afleggen. 

        Zelfstandig thuis op hoge leeftijd | Planbureau voor de Leefomgeving

        Dossier Wonen en zorg Langer zelfstandig wonen | Aedes

        Zelfstandig wonen | BeterOud

3. Activiteiten voor senioren in de openbare ruimte
2. Feiten en cijfers over ‘zelfstandig wonen’ 
Eigen regie en kwaliteit van leven 

Wanneer senioren zelfstandig kunnen blijven wonen, behouden zij de regie over hun eigen leven. Bij de eigen regie gaat het met name om zelfredzaamheid, zoals zelfstandig boodschappen kunnen doen. Daarnaast gaat het om het kunnen blijven doen van activiteiten die als belangrijk worden ervaren, zoals sporten of vrijwilligerswerk. Dit draagt bij aan een gevoel van zingeving.

1. Voordelen over ‘zelfstandig wonen’ voor gezondheid van senioren 

Door zelfstandig te blijven wonen, behouden senioren regie over hun eigen leven. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun actieradius af en worden zij meer afhankelijk van contacten en voorzieningen in de buurt. Een sociale omgeving biedt mogelijkheden voor praktische hulp bij activiteiten en draagt bij aan de preventie van eenzaamheid.

Om senioren te faciliteren om langer zelfredzaam te blijven, is het nodig om te investeren in herkenbare en veilige inrichting van de woonomgeving, en voorzieningen (zoals de supermarkt, huisarts, apotheek, buurthuis of bibliotheek) die in de nabijheid zijn van waar senioren wonen, die eenvoudig en makkelijk te bereiken zijn, te voet, per fiets en met het openbaar vervoer. Wat daarvoor nodig is hangt af van de plek, stad of dorp.

Ook het realiseren van levensloopbestendige woningen en voldoende passende huisvesting is belangrijk om  doorstroming te bevorderen. Een  woning en voorzieningen moeten toegankelijk zijn met een rolstoel of rollator.

Zelfstandig wonen 
Thema

De huisarts, praktijkondersteuner, welzijnsconsulent, buurtsportcoach spelen een rol bij het tijdig signaleren van kwetsbaarheid van de senior. Passende begeleiding kan bijdragen aan het langer prettig thuis wonen van senioren. Hierbij is het belangrijk dat de ondersteuning laagdrempelig en inclusief is; zorg voor materiaal in eigen taal voor migrantensenioren, maar ook voor begrijpelijk materiaal voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Neem de tijd om de werkelijk hulpvraag te achterhalen.

Sociale netwerken versterken de zelfredzaamheid van senioren, bijvoorbeeld door laagdrempelige ontmoetingen mogelijk te maken. Door deelname aan beweegactiviteiten of valpreventie-trainingen, blijven senioren sterk en fit om de dagelijkse activiteiten binnen- en buitenshuis te doen die nodig zijn voor zelfstandig wonen.

3. Activiteiten voor senioren in de openbare ruimte
  • Senioren wonen steeds langer zelfstandig. In 1980 woonde slechts 37% van de 80-plussers zelfstandig, in 2021 is dat 89%.

Langer Thuis wonen | Vilans, 2021

  • Veel senioren hebben geen of nauwelijks fysieke beperkingen die zelfstandig wonen in de weg staan. Dit gaat om 81% van de 55-64 jarigen, 77% van de 65-74 jarigen en 55% van de 75-84-jarigen en 32% van de 85-plussers. 

Zelfstandig thuis op hoge leeftijd | Planbureau voor de Leefomgeving

  • Een afstand van maximaal 500 meter over de weg is door vitale senioren boven de 70 te voet te overbruggen. Deze afstand kunnen ze binnen 10-20 minuten afleggen. 

Zelfstandig thuis op hoge leeftijd | Planbureau voor de Leefomgeving

Dossier Wonen en zorg Langer zelfstandig wonen | Aedes

Zelfstandig wonen | BeterOud

2. Feiten en cijfers over ‘zelfstandig wonen’ 
Eigen regie en kwaliteit van leven 

Wanneer senioren zelfstandig kunnen blijven wonen, behouden zij de regie over hun eigen leven. Bij de eigen regie gaat het met name om zelfredzaamheid, zoals zelfstandig boodschappen kunnen doen. Daarnaast gaat het om het kunnen blijven doen van activiteiten die als belangrijk worden ervaren, zoals sporten of vrijwilligerswerk. Dit draagt bij aan een gevoel van zingeving.

1. Voordelen over ‘zelfstandig wonen’ voor gezondheid van senioren 

Door zelfstandig te blijven wonen, behouden senioren regie over hun eigen leven. Naarmate mensen ouder worden, neemt hun actieradius af en worden zij meer afhankelijk van contacten en voorzieningen in de buurt. Een sociale omgeving biedt mogelijkheden voor praktische hulp bij activiteiten en draagt bij aan de preventie van eenzaamheid.

Om senioren te faciliteren om langer zelfredzaam te blijven, is het nodig om te investeren in herkenbare en veilige inrichting van de woonomgeving, en voorzieningen (zoals de supermarkt, huisarts, apotheek, buurthuis of bibliotheek) die in de nabijheid zijn van waar senioren wonen, die eenvoudig en makkelijk te bereiken zijn, te voet, per fiets en met het openbaar vervoer. Wat daarvoor nodig is hangt af van de plek, stad of dorp.

Ook het realiseren van levensloopbestendige woningen en voldoende passende huisvesting is belangrijk om  doorstroming te bevorderen. Een  woning en voorzieningen moeten toegankelijk zijn met een rolstoel of rollator.

Thema
Zelfstandig wonen