Scroll naar beneden

Als (oudere) inwoners elkaar ontmoeten, verminderen gevoelens van eenzaamheid. Denk aan sport- en beweegactiviteiten, maar ook aan samen eten, koffie drinken bij horeca in de buurt, vrijwilligerswerk of culturele activiteiten in het buurtcentrum. Als senioren sporten en bewegen, vermindert het risico op beperkingen en aandoeningen, waardoor ze langer zelfredzaam blijven en kunnen blijven participeren in de maatschappij.

Een veilige en gezonde leefomgeving kan senioren uitdagen tot een gezonde leefstijl. Als een gemeente buitenactiviteiten organiseert voor senioren, dan wordt het gebruik van de openbare ruimte gestimuleerd. Vrijwilligers of professionals, zoals een buurtsportcoach of een opbouwwerker, kunnen hierin een rol inspelen. 

Gemeenten kunnen zelf activiteiten voor senioren bedenken, maar beter is om erkende leefstijlinterventies in te zetten. Daarvan is onderzocht dat deze echt doen wat ze beloven: bevorderen van gezondheid en voorkomen van ziekte.

3. Activiteiten voor senioren in de openbare ruimte 
2. Feiten en cijfers over eenzaamheid van senioren 
Verminderen gevoelens van eenzaamheid

Eenzaamheid is een complex probleem dat is gedefinieerd als ‘ het subjectieve gevoel van een onplezierig en ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties’. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en kan de kans vergroten  op de ziekte van Alzheimer en zelfs  overlijden.

Ontmoetingen met andere mensen dragen bij aan welbevinden en kunnen helpen om gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Activiteiten, zoals sociale, sport en beweeg- en activiteiten, bieden een goede gelegenheid om andere mensen laagdrempelig te ontmoeten. Het gaat dan zowel om het versterken van de band met bestaande contacten als het aangaan van nieuwe contacten. Maar ook het gevoel onderdeel te zijn van een groep kan helpen om gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Contacten buiten de directe familieleden zijn belangrijk voor senioren om zich gezien en gewaardeerd te voelen. Juist alleenwonende senioren, laagopgeleide senioren en LHBTI senioren hebben een extra risico op eenzaamheid. Elkaar ontmoeten is belangrijk om begrip tussen groepen te kweken, bijvoorbeeld tussen senioren en jongeren of tussen senioren met verschillende culturele achtergronden.

1. Voordelen ‘ontmoeten’ voor gezondheid senioren 

Naarmate mensen ouder worden, worden de sociale netwerken vaak kleiner. Bij de inrichting van de openbare ruimte kunt u veilige en aangename plekken creëren, waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan voldoende groen, water en schaduw, veilige wandel- en fietsroutes, openbare toiletten, bankjes en horeca. Vanuit het sociale domein kunnen buurtsportcoaches, welzijns- en sportverenigingen worden ingezet voor het organiseren van sociale en sport- en beweegactiviteiten voor senioren. Hierdoor creëer je een openbare ruimte met bijbehorend aanbod waardoor senioren elkaar kunnen ontmoeten.

Ontmoeten 
Thema

Als (oudere) inwoners elkaar ontmoeten, verminderen gevoelens van eenzaamheid. Denk aan sport- en beweegactiviteiten, maar ook aan samen eten, koffie drinken bij horeca in de buurt, vrijwilligerswerk of culturele activiteiten in het buurtcentrum. Als senioren sporten en bewegen, vermindert het risico op beperkingen en aandoeningen, waardoor ze langer zelfredzaam blijven en kunnen blijven participeren in de maatschappij.

Een veilige en gezonde leefomgeving kan senioren uitdagen tot een gezonde leefstijl. Als een gemeente buitenactiviteiten organiseert voor senioren, dan wordt het gebruik van de openbare ruimte gestimuleerd. Vrijwilligers of professionals, zoals een buurtsportcoach of een opbouwwerker, kunnen hierin een rol inspelen. 

Gemeenten kunnen zelf activiteiten voor senioren bedenken, maar beter is om erkende leefstijlinterventies in te zetten. Daarvan is onderzocht dat deze echt doen wat ze beloven: bevorderen van gezondheid en voorkomen van ziekte.

3. Activiteiten voor senioren in de openbare ruimte 
2. Feiten en cijfers over eenzaamheid van senioren 
Verminderen gevoelens van eenzaamheid

Eenzaamheid is een complex probleem dat is gedefinieerd als ‘ het subjectieve gevoel van een onplezierig en ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties’. Eenzaamheid kan leiden tot depressie en kan de kans vergroten  op de ziekte van Alzheimer en zelfs  overlijden.

Ontmoetingen met andere mensen dragen bij aan welbevinden en kunnen helpen om gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Activiteiten, zoals sociale, sport en beweeg- en activiteiten, bieden een goede gelegenheid om andere mensen laagdrempelig te ontmoeten. Het gaat dan zowel om het versterken van de band met bestaande contacten als het aangaan van nieuwe contacten. Maar ook het gevoel onderdeel te zijn van een groep kan helpen om gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Contacten buiten de directe familieleden zijn belangrijk voor senioren om zich gezien en gewaardeerd te voelen. Juist alleenwonende senioren, laagopgeleide senioren en LHBTI senioren hebben een extra risico op eenzaamheid. Elkaar ontmoeten is belangrijk om begrip tussen groepen te kweken, bijvoorbeeld tussen senioren en jongeren of tussen senioren met verschillende culturele achtergronden.

1. Voordelen ‘ontmoeten’ voor gezondheid senioren 

Naarmate mensen ouder worden, worden de sociale netwerken vaak kleiner. Bij de inrichting van de openbare ruimte kunt u veilige en aangename plekken creëren, waar senioren elkaar kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan voldoende groen, water en schaduw, veilige wandel- en fietsroutes, openbare toiletten, bankjes en horeca. Vanuit het sociale domein kunnen buurtsportcoaches, welzijns- en sportverenigingen worden ingezet voor het organiseren van sociale en sport- en beweegactiviteiten voor senioren. Hierdoor creëer je een openbare ruimte met bijbehorend aanbod waardoor senioren elkaar kunnen ontmoeten.

Thema
Ontmoeten