Een gemeente heeft als taak om haar inwoners te faciliteren bij allerlei zaken, waaronder gezondheid. Verschillende domeinen hebben elk hun eigen kracht en expertise, maar weten elkaar nog niet altijd te vinden. Juist de samenwerking opzoeken en expertise bundelen van het fysieke en sociale domein,  helpen om de gezondheid en zelfredzaamheid te bevorderen van  inwoners.

Hierbij gaat het om een samenspel tussen:

  • Fysieke inrichting van de openbare ruimte (hardware);
  • Aanbod van activiteiten in de openbare ruimte met inzet van professionals en vrijwilligers (software);
  • Organisatie van fysieke inrichting en aanbod door goede samenwerking en burgerparticipatie (orgware).

Dit samenspel komt in dit hulpmiddel  samen. Ga samen in gesprek en ontdek aan de hand van ‘ontmoeten’, ‘actief verplaatsen’ en ‘zelfstandig wonen’, hoe het fysieke en sociale domein elkaar kunnen versterken!

Hoe kunnen het fysieke en sociale domein van een gemeente elkaar versterken?

De bevolking van Nederland vergrijst. In 2020 woonden bijna 3,4 miljoen senioren in ons land. Zo’n 96% van deze senioren woont nog thuis. Zij brengen een groot deel van de dag door in hun directe woonomgeving. Voor deze groep is het belangrijk dat de openbare ruimte toegankelijk is en stimuleert tot ontmoeten, verplaatsen en zelfstandig wonen.

Een gezonde leefstijl draagt bij aan gezond ouder worden. Het verkleint de risico’s op ziekte en beperkingen, en verbetert daarmee de zelfredzaamheid van senioren. Een betere zelfredzaamheid zorgt er voor dat senioren kunnen blijven participeren in onze maatschappij.

Senioren zijn een zeer diverse groep, met grote variatie in leeftijd, gezondheid en sociale kwetsbaarheid. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de senioren in uw gemeente en hun wensen en behoeften en hen te betrekken bij de inrichting en activiteiten in de openbare ruimte.

Waarom rekening houden met oudere inwoners in uw gemeente?
Inleiding

U beheert of ontwikkelt de openbare ruimte in uw gemeente. Of u werkt aan de gezondheid van uw inwoners. Twee werelden die elkaar enorm kunnen versterken, voor het welzijn en de gezondheid van uw inwoners. 

We nodigen u uit om samen in gesprek te gaan over hoe de inrichting van de fysieke leefomgeving, in combinatie met  de inzet van activiteiten,  een gezond leven van senioren kan stimuleren en zo de zelfredzaamheid van senioren kan bevorderen en eenzaamheid kan voorkomen. Deze inspiratietool is bedoeld om dit gesprek te faciliteren.

Hierbij gaat het om een samenspel tussen:

  • Fysieke inrichting van de openbare ruimte (hardware);
  • Aanbod van activiteiten in de openbare ruimte met inzet van professionals en vrijwilligers (software);
  • Organisatie van fysieke inrichting en aanbod door goede samenwerking en burgerparticipatie (orgware).

Dit samenspel komt in dit hulpmiddel  samen. Ga samen in gesprek en ontdek aan de hand van ‘ontmoeten’, ‘actief verplaatsen’ en ‘zelfstandig wonen’, hoe het fysieke en sociale domein elkaar kunnen versterken!

Een gemeente heeft als taak om haar inwoners te faciliteren bij allerlei zaken, waaronder gezondheid. Verschillende domeinen hebben elk hun eigen kracht en expertise, maar weten elkaar nog niet altijd te vinden. Juist de samenwerking opzoeken en expertise bundelen van het fysieke en sociale domein,  helpen om de gezondheid en zelfredzaamheid te bevorderen van  inwoners.

Hoe kunnen het fysieke en sociale domein van een gemeente elkaar versterken?

De bevolking van Nederland vergrijst. In 2020 woonden bijna 3,4 miljoen senioren in ons land. Zo’n 96% van deze senioren woont nog thuis. Zij brengen een groot deel van de dag door in hun directe woonomgeving. Voor deze groep is het belangrijk dat de openbare ruimte toegankelijk is en stimuleert tot ontmoeten, verplaatsen en zelfstandig wonen.

Een gezonde leefstijl draagt bij aan gezond ouder worden. Het verkleint de risico’s op ziekte en beperkingen, en verbetert daarmee de zelfredzaamheid van senioren. Een betere zelfredzaamheid zorgt er voor dat senioren kunnen blijven participeren in onze maatschappij.

Senioren zijn een zeer diverse groep, met grote variatie in leeftijd, gezondheid en sociale kwetsbaarheid. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van de senioren in uw gemeente en hun wensen en behoeften en hen te betrekken bij de inrichting en activiteiten in de openbare ruimte.

Waarom rekening houden met oudere inwoners in uw gemeente?

U beheert of ontwikkelt de openbare ruimte in uw gemeente. Of u werkt aan de gezondheid van uw inwoners. Twee werelden die elkaar enorm kunnen versterken, voor het welzijn en de gezondheid van uw inwoners. 

We nodigen u uit om samen in gesprek te gaan over hoe de inrichting van de fysieke leefomgeving, in combinatie met  de inzet van activiteiten,  een gezond leven van senioren kan stimuleren en zo de zelfredzaamheid van senioren kan bevorderen en eenzaamheid kan voorkomen. Deze inspiratietool is bedoeld om dit gesprek te faciliteren.

Inleiding