Thema

Beheert of ontwikkelt u de openbare ruimte, of werkt u aan de gezondheid van uw inwoners? In beide gevallen is het raadzaam om de doelgroep tijdig in de planfase en bij de uitvoering van een plan te betrekken. Senioren hebben specifieke kennis en wensen over hun eigen leefomgeving, omdat ze veel in hun eigen buurt verblijven. Tegelijkertijd vereist het bevorderen van een gezonde leefstijl van senioren óók betrokkenheid van deze doelgroep.

Niet elke senior zal zichzelf actief melden. Soms is een duwtje nodig en kunnen bijvoorbeeld sleutelpersonen in de wijk worden ingezet om senioren te betrekken. Er zijn verschillende instrumenten, zoals de leefplekmeter of een wijkschouw, om samen met inwoners informatie over een wijk te verzamelen die zowel van belang is voor het fysieke als het sociale domein.

Zo heeft de gemeente Lingewaard gebruikgemaakt van inspiratieboeken om sport- en beweegvragen van inwoners in kaart te brengen en is in Zaltbommel een beweegtuin waar samenwerking tussen inwoners en gemeente, het sociale en fysieke domein voor succes zorgt.

Burgerparticipatie
Thema

Beheert of ontwikkelt u de openbare ruimte, of werkt u aan de gezondheid van uw inwoners? In beide gevallen is het raadzaam om de doelgroep tijdig in de planfase en bij de uitvoering van een plan te betrekken. Senioren hebben specifieke kennis en wensen over hun eigen leefomgeving, omdat ze veel in hun eigen buurt verblijven. Tegelijkertijd vereist het bevorderen van een gezonde leefstijl van senioren óók betrokkenheid van deze doelgroep.

Niet elke senior zal zichzelf actief melden. Soms is een duwtje nodig en kunnen bijvoorbeeld sleutelpersonen in de wijk worden ingezet om senioren te betrekken. Er zijn verschillende instrumenten, zoals de leefplekmeter of een wijkschouw, om samen met inwoners informatie over een wijk te verzamelen die zowel van belang is voor het fysieke als het sociale domein.

Zo heeft de gemeente Lingewaard gebruikgemaakt van inspiratieboeken om sport- en beweegvragen van inwoners in kaart te brengen en is in Zaltbommel een beweegtuin waar samenwerking tussen inwoners en gemeente, het sociale en fysieke domein voor succes zorgt.

Burgerparticipatie