Het sociale domein kan senioren verwijzen naar een valpreventie training, hen helpen met duidelijke informatievoorziening, advies geven over beschikbare hulpmiddelen of laten kennismaken  met vervoersalternatieven zoals openbaar vervoer. Ook kan het sociaal domein helpen door tijdig het gesprek over veilige mobiliteit aan te gaan met senioren en hun naasten.


Voorbeeld van een erkende leefstijlinterventie:

• Valpreventie-trainingen helpen bij het voorkomen van vallen. Kijk op VeiligheidNL  en Loketgezondleven.nl.

 
  • Automaatje (ANWB) helpt senioren die iets minder mobiel zijn om toch deel te nemen aan de maatschappij. Vrijwilligers brengen deze senioren met hun eigen auto naar plekken zoals bibliotheek, ziekenhuis of andere bestemming.
  • Verhuur van fietsen, zoals OV-fietsen op NS-stations, of deelfietsen in (grotere) steden.
  • Platform Doortrappen heeft als doel senioren zolang mogelijk te laten fietsen.
Vitaliteit en zelfredzaamheid 

Als de openbare ruimte aantrekkelijk is om te lopen of fietsen, dan wordt actieve verplaatsing gestimuleerd. Fietsen en wandelen zijn goede beweegactiviteiten voor senioren om fitter te worden of blijven. Voldoende bewegen verkleint het risico op botbreuken na vallen, chronische aandoeningen en cognitieve achteruitgang. Bovendien versterkt beweging de spiermassa en -kracht.

Onafhankelijkheid en regie over eigen leven 

Doordat senioren zich zelfstandig kunnen verplaatsen van A naar B, kunnen zij langer thuis blijven wonen. Zo kunnen ze blijven deelnemen aan de maatschappij en andere mensen ontmoeten. Verder is het belangrijk dat senioren zich binnen een relatief korte afstand veilig kunnen verplaatsen naar belangrijke voorzieningen, zoals huisarts, apotheek, buurthuis en supermarkt. Zo kunnen senioren  regie houden over hun eigen leven en zijn ze minder afhankelijk van anderen.

Scroll naar beneden

Naast het inrichten van een veilige en toegankelijke openbare ruimte, zijn er verschillende mogelijkheden om het actief verplaatsen van senioren te bevorderen. Zo heeft een gemeente vaak voorzieningen voor vervoer. Maar denk ook aan andere mogelijkheden:

3. Activiteiten voor senioren in de openbare ruimte
1. Voordelen ‘actief verplaatsen’ voor gezondheid senioren 

Het is voor senioren belangrijk dat ze zich zo lang mogelijk actief en zelfstandig kunnen verplaatsen met eigen of openbaar vervoer, bijvoorbeeld om naar activiteiten toe te gaan, familie of vrienden te bezoeken, of om boodschappen te doen. Wilt u een openbare ruimte die senioren stimuleert om veilig te bewegen, dan zijn veilige en goed verlichte wandel- en fietspaden en overzichtelijke verkeerssituaties nodig. Voor voorzieningen, zoals winkels en de huisarts, geldt dat deze goed bereikbaar zijn op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Ook moeten deze voorzieningen  toegankelijk zijn voor mensen die minder goed ter been zijn.

Actief verplaatsen   
Thema

Het sociale domein kan senioren verwijzen naar een valpreventie training, hen helpen met duidelijke informatievoorziening, advies geven over beschikbare hulpmiddelen of laten kennismaken  met vervoersalternatieven zoals openbaar vervoer. Ook kan het sociaal domein helpen door tijdig het gesprek over veilige mobiliteit aan te gaan met senioren en hun naasten.


Voorbeeld van een erkende leefstijlinterventie:

• Valpreventie-trainingen helpen bij het voorkomen van vallen. Kijk op VeiligheidNL  en Loketgezondleven.nl.

 
  • Automaatje (ANWB) helpt senioren die iets minder mobiel zijn om toch deel te nemen aan de maatschappij. Vrijwilligers brengen deze senioren met hun eigen auto naar plekken zoals bibliotheek, ziekenhuis of andere bestemming.
  • Verhuur van fietsen, zoals OV-fietsen op NS-stations, of deelfietsen in (grotere) steden.
  • Platform Doortrappen heeft als doel senioren zolang mogelijk te laten fietsen.

Naast het inrichten van een veilige en toegankelijke openbare ruimte, zijn er verschillende mogelijkheden om het actief verplaatsen van senioren te bevorderen. Zo heeft een gemeente vaak voorzieningen voor vervoer. Maar denk ook aan andere mogelijkheden:

3. Activiteiten voor senioren in de openbare ruimte
Vitaliteit en zelfredzaamheid 

Als de openbare ruimte aantrekkelijk is om te lopen of fietsen, dan wordt actieve verplaatsing gestimuleerd. Fietsen en wandelen zijn goede beweegactiviteiten voor senioren om fitter te worden of blijven. Voldoende bewegen verkleint het risico op botbreuken na vallen, chronische aandoeningen en cognitieve achteruitgang. Bovendien versterkt beweging de spiermassa en -kracht.

Onafhankelijkheid en regie over eigen leven 

Doordat senioren zich zelfstandig kunnen verplaatsen van A naar B, kunnen zij langer thuis blijven wonen. Zo kunnen ze blijven deelnemen aan de maatschappij en andere mensen ontmoeten. Verder is het belangrijk dat senioren zich binnen een relatief korte afstand veilig kunnen verplaatsen naar belangrijke voorzieningen, zoals huisarts, apotheek, buurthuis en supermarkt. Zo kunnen senioren  regie houden over hun eigen leven en zijn ze minder afhankelijk van anderen.

1. Voordelen ‘actief verplaatsen’ voor gezondheid senioren 

Het is voor senioren belangrijk dat ze zich zo lang mogelijk actief en zelfstandig kunnen verplaatsen met eigen of openbaar vervoer, bijvoorbeeld om naar activiteiten toe te gaan, familie of vrienden te bezoeken, of om boodschappen te doen. Wilt u een openbare ruimte die senioren stimuleert om veilig te bewegen, dan zijn veilige en goed verlichte wandel- en fietspaden en overzichtelijke verkeerssituaties nodig. Voor voorzieningen, zoals winkels en de huisarts, geldt dat deze goed bereikbaar zijn op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Ook moeten deze voorzieningen  toegankelijk zijn voor mensen die minder goed ter been zijn.

Thema
Actief verplaatsen