gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Groei-zwemboekje

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Naam project:

Groei-zwemboekje

materiaal

sportvereniging

baby’s en peuters met hun (groot)ouders

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

We willen ouders betrekken bij de hele zwemontwikkeling van hun kinderen, zodat de kinderen al jong watervrij worden en doorgaan tot ze alle diploma’s hebben.

Na een jaar evalueren we of het Groei-zwemboekje daadwerkelijk heeft geholpen bij bewustwording en meer bewegen. We willen op termijn bekijken of kinderen die het boekje van 0 tot 4 doorlopen hebben, daar voordeel van hebben bij de zwemlessen voor de zwemdiploma’s.

We ontwikkelden een Groei-zwemboekje. Daarin staan speelse en makkelijke oefeningen voor ouders om hun kind alvast watervrij te maken. Het boekje stimuleert om tijdens het vrij zwemmen bijvoorbeeld te oefenen voor de zwemles.

Het boekje begint bij de babyleeftijd en loopt door tot en met alle zwemdiploma’s. In het boekje kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind bijhouden. We willen ouders en kinderen uitdagen niet te stoppen na A, of B. Maar om door te gaan tot het zwemboekje helemaal vol is en hen dus langer aan ons binden.

Doel:

Wat is het:

gradient_balk.png

“Tijdens corona verzonnen we een activiteit om de ouders en peuters toch in beweging te houden. Dolly, de mascotte van het zwembad, was zijn schoen verloren. We organiseerden een speurtocht door het dorp en hebben zo maar liefst 50 peuters en hun ouders in beweging gekregen.”

Successen:

Door de gesprekken die we hebben gevoerd over het boekje, zijn we als team beter op elkaar afgestemd. Sommige docenten hebben van nature de focus meer op de kinderen en andere juist op de ouders. Maar iedereen is zich nu bewust van de rol die ze zelf spelen om ouders te stimuleren, tijdens maar ook buiten de les.

pijl_rood.png
Tip

Onze coördinator baby en peuter zwemmen heeft de inhoud van het boekje verzorgd. We hebben een erkend leerwerkbedrijf ingeschakeld voor de vormgeving.

Doelgroep:

Setting:

Type:

Naam project:

illustratie_materiaal.png (copy3)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

gradient_balk.png (copy4)

Groei-zwemboekje

Groei-zwemboekje

materiaal

sportvereniging

baby’s en peuters met hun (groot)ouders

Doel:

We willen ouders betrekken bij de hele zwemontwikkeling van hun kinderen, zodat de kinderen al jong watervrij worden en doorgaan tot ze alle diploma’s hebben.

Wat is het:

Na een jaar evalueren we of het Groei-zwemboekje daadwerkelijk heeft geholpen bij bewustwording en meer bewegen. We willen op termijn bekijken of kinderen die het boekje van 0 tot 4 doorlopen hebben, daar voordeel van hebben bij de zwemlessen voor de zwemdiploma’s.

We ontwikkelden een Groei-zwemboekje. Daarin staan speelse en makkelijke oefeningen voor ouders om hun kind alvast watervrij te maken. Het boekje stimuleert om tijdens het vrij zwemmen bijvoorbeeld te oefenen voor de zwemles.

Het boekje begint bij de babyleeftijd en loopt door tot en met alle zwemdiploma’s. In het boekje kunnen ouders de ontwikkeling van hun kind bijhouden. We willen ouders en kinderen uitdagen niet te stoppen na A, of B. Maar om door te gaan tot het zwemboekje helemaal vol is en hen dus langer aan ons binden.

Successen:

Door de gesprekken die we hebben gevoerd over het boekje, zijn we als team beter op elkaar afgestemd. Sommige docenten hebben van nature de focus meer op de kinderen en andere juist op de ouders. Maar iedereen is zich nu bewust van de rol die ze zelf spelen om ouders te stimuleren, tijdens maar ook buiten de les.

gradient_balk.png

“Tijdens corona verzonnen we een activiteit om de ouders en peuters toch in beweging te houden. Dolly, de mascotte van het zwembad, was zijn schoen verloren. We organiseerden een speurtocht door het dorp en hebben zo maar liefst 50 peuters en hun ouders in beweging gekregen.”

01-beweegmanieren-bewerkt.jpg
pijl_rood.png
Tip

Onze coördinator baby en peuter zwemmen heeft de inhoud van het boekje verzorgd. We hebben een erkend leerwerkbedrijf ingeschakeld voor de vormgeving.