01-beweegmanieren-bewerkt.jpg
gradient_balk.png (copy)

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Beweegkalender

Naam project:

Beweegkalender

materialen

fysiotherapie

jonge ouders die net een kind hebben gekregen

Type:

Setting:

Doelgroep:

illustratie_materiaal.png

We willen jonge ouders die net een kind hebben gekregen in beweging brengen met hun kind. Zo werken we aan een gezonde generatie.

We hebben een Beweegkalender gemaakt, vol prikkelende kennis en concrete beweegoefeningen, mét illustraties. De scheurkalender bevat 365 oefeningen en spelletjes, gericht op de sensomotorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Elke dag krijgen ouders nieuwe beetjes informatie over de motorische ontwikkeling van hun kind. En ook over de interactie met ouders en met de omgeving, hoe spelen en bewegen zich ontwikkelen, welk speelgoed wanneer goed is, enzovoorts. 

 

Je kunt de kalender bijvoorbeeld boven de commode hangen. Hiermee inspireren we ouders om elke dag even te bewegen met hun kind en daar meer variatie in te brengen.

We hopen dit landelijk aan te kunnen bieden, compleet met informatieavonden en eventuele online uitleg in de vorm van filmpjes.

Doel:

Wat is het:

Successen:

Jonge, kersverse ouders, vinden het fantastisch en hebben heel veel interesse.

beweegkalender.jpg

“Door dagelijks meer te bewegen met je kind, werk je – ook preventief – aan een gezonde generatie.”

gradient_balk.png
gradient_balk.png (copy)
01-beweegmanieren-bewerkt.jpg

Inspiratie uit de praktijk: 23 initiatieven

Beweegkalender

illustratie_materiaal.png

Naam project:

Beweegkalender

Type:

materialen

Setting:

fysiotherapie

Doelgroep:

jonge ouders die net een kind hebben gekregen

We willen jonge ouders die net een kind hebben gekregen in beweging brengen met hun kind. Zo werken we aan een gezonde generatie.

Doel:

Wat is het:

We hebben een Beweegkalender gemaakt, vol prikkelende kennis en concrete beweegoefeningen, mét illustraties. De scheurkalender bevat 365 oefeningen en spelletjes, gericht op de sensomotorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar.

Elke dag krijgen ouders nieuwe beetjes informatie over de motorische ontwikkeling van hun kind. En ook over de interactie met ouders en met de omgeving, hoe spelen en bewegen zich ontwikkelen, welk speelgoed wanneer goed is, enzovoorts. 

 

Successen:

Jonge, kersverse ouders, vinden het fantastisch en hebben heel veel interesse.

beweegkalender.jpg

“Door dagelijks meer te bewegen met je kind, werk je – ook preventief – aan een gezonde generatie.”

gradient_balk.png

Je kunt de kalender bijvoorbeeld boven de commode hangen. Hiermee inspireren we ouders om elke dag even te bewegen met hun kind en daar meer variatie in te brengen.

We hopen dit landelijk aan te kunnen bieden, compleet met informatieavonden en eventuele online uitleg in de vorm van filmpjes.