3. Gebruik de juiste monitor

Er zijn twee soorten monitoren: de signalerende monitor en de uitvoeringsmonitor. In het onderstaande Kwaliteitskompas van Movisie is te zien waar deze zich precies op richten.

Signalerende versus uitvoeringsmonitor
Kwaliteitskompas

Voor (teamleiders van) buurtsportcoaches heeft zo’n signalerende monitor minder nut. Stel bijvoorbeeld dat er in een jaar tijd 6% meer buurtbewoners zijn gaan sporten. Dat zegt weinig over de bijdrage die de buurtsportcoaches daar aan hebben geleverd. Er kunnen namelijk meer factoren een rol spelen (zoals de opening van een nieuwe sportschool). Bij een uitvoeringsmonitor wordt gekeken hoe verschillende activiteiten bijdragen aan gewenste effecten. Deze monitor geeft buurtsportcoaches wel informatie over hun bijdrage. Deze handreiking richt zich dan ook op de uitvoeringsmonitor.

Medewerkers van gemeenten denken bij monitoring al snel aan de signalerende monitor. Zij gebruiken die zelf namelijk vaak. De signalerende monitor is gericht op cijfers en gegevens over de maatschappij die een signalerende functie hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

  • Hoe gezond is deze buurt?
  • Hoeveel inwoners zijn er lid van een sportvereniging?
  • Welk percentage van de inwoners sport regelmatig?

Er zijn twee soorten monitoren: de signalerende monitor en de uitvoeringsmonitor. In het onderstaande Kwaliteitskompas van Movisie is te zien waar deze zich precies op richten.

3. Gebruik de juiste monitor

Voor (teamleiders van) buurtsportcoaches heeft zo’n signalerende monitor minder nut. Stel bijvoorbeeld dat er in een jaar tijd 6% meer buurtbewoners zijn gaan sporten. Dat zegt weinig over de bijdrage die de buurtsportcoaches daar aan hebben geleverd. Er kunnen namelijk meer factoren een rol spelen (zoals de opening van een nieuwe sportschool). Bij een uitvoeringsmonitor wordt gekeken hoe verschillende activiteiten bijdragen aan gewenste effecten. Deze monitor geeft buurtsportcoaches wel informatie over hun bijdrage. Deze handreiking richt zich dan ook op de uitvoeringsmonitor.

  • Hoe gezond is deze buurt?
  • Hoeveel inwoners zijn er lid van een sportvereniging?
  • Welk percentage van de inwoners sport regelmatig?

Medewerkers van gemeenten denken bij monitoring al snel aan de signalerende monitor. Zij gebruiken die zelf namelijk vaak. De signalerende monitor is gericht op cijfers en gegevens over de maatschappij die een signalerende functie hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

Kwaliteitskompas
Signalerende versus uitvoeringsmonitor