(030)

3584 BV Utrecht

Euclideslaan 255

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Redactieadres

DSP | Kenniscentrum Sport & Bewegen |                                                     DSP is een onafhankelijk bureau voor beleidsonderzoek, beleidsadvies en management op breed sociaal-maatschappelijk terrein: van veiligheid tot jeugd, van sociaal domein tot wijk en regio en van kwetsbare groepen tot sport en cultuur.  Voor meer informatie www.dsp-groep.nl

Vormgeving en productie

Tekst en eindredactie

Beeldprikkels, Zwolle

Deze uitgave is bedoeld voor gemeenten.

Uitgave

© Kenniscentrum Sport & Bewegen, januari 2022, Ede.

Colofon

© Kenniscentrum Sport & Bewegen, januari 2022, Ede.

Of neem contact op met:

Meer informatie & contact