Breng in kaart wie de betrokken partijen zijn, ga met ze in gesprek en vorm een actieteam. Er zijn heel veel partijen die lokaal een rol kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn: gemeente, GGD, Gezonde School-adviseurs, lokale Sportservicebureaus, JOGG, welzijn, jongerenwerk, BSO’s en ouders.

1

Er zijn vele manieren vanuit de dynamische schooldag om leerlingen meer en beter te laten bewegen in en om school. Je kan als school kiezen voor een specifieke brede aanpak zoals de Gezonde School of het 2+1+2-model, of met behulp van lokale sportbureaus, buurtsportcoach of JOGG-regisseur met een aanpak op maat. Ongeacht de methode vraagt het de inzet van een brede en structurele aanpak van samenwerking zowel binnen de school als buiten de school, met als belangrijke boodschap: je hebt elkaar ook echt nodig om uiteindelijk alle kinderen te kunnen bereiken.

Nuttig is hierbij het samenstellen van een beweegteam binnen de school én de verbinding tussen binnen- en buitenschools bewegen middels een buurt-onderwijs-sport samenwerking. De vakleerkracht bewegingsonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de inzet en betrokkenheid van groepsleerkrachten, buurtsportcoaches, sportvereniging, zorgprofessionals, gemeentelijke beleidsmakers, JOGG-regisseurs, jongerenwerkers, welzijnswerkers en ouders kan duurzaam resultaat geboekt worden.

Op school aan de slag

Handreiking voor het stimuleren van meer en beter bewegen op lokaal niveau
1.4 Samenwerken

Sportief Groot Worden gaat om het creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor het eigen sport- en beweegtalent van ieder Gelders kind. Voor de potentiële toppers, maar ook voor degenen die zich minder snel ontwikkelen. 

In 7 stappen is vastgelegd wat daarvoor georganiseerd moet worden. Met motorisch testen als basis, gedifferentieerd bewegingsonderwijs en voldoende sport- en beweegmogelijkheden op school, in de wijk en op de sportvereniging. 

Door krachten te bundelen vanuit de lokale en regionale overheid ontstaat een integrale, overkoepelende aanpak, waarbij vanuit elk kind gekeken wordt wat nodig is.  Zie voor meer informatie de Sportief Groot Worden website voor de aanpak.

Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten werken buurtsportcoaches aan de verbinding van sport en bewegen met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld tussen sportaanbod en onderwijs. Buurtsportcoaches kunnen doorverwijzen naar een overzicht van interessante beweegactiviteiten in de wijk, zelf kennismakingslessen voor verschillende activiteiten op scholen organiseren, maar ook het verzorgen van pauze-aanbod, naschools aanbod of het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs. Kortom, de buurtsportcoach is vaak een essentiële schakel om kinderen op school voldoende in beweging te krijgen.

Wil je samenwerken met of verwijzen naar sport- of beweegaanbieders in de wijk, of wil je weten of er geschikt beweegaanbod is in de wijk voor een bepaalde doelgroep? Neem dan contact op met de buurtsportcoach in jouw gemeente. Als je nog geen contactgegevens hebt, dan kun je die meestal vinden via de website van de gemeente (afdeling sport) of van de lokale sportuitvoeringsorganisatie. 

Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden over buurtsportcoaches, kijk op sportindebuurt.nl.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een samenwerkingsverband van een groot aantal partners, zoals onderwijsstichting Movare, GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, lokale sportuitvoering (The Move Factory), verschillende kinderopvangcentra en de Provincie Limburg. Leerlingen van vier van deze gezonde scholen deden tijdens schooltijd meer aan sport en bewegen, én aten en dronken tussen de middag gezond. De resultaten overtroffen alle verwachtingen. De gezondheid van de kinderen bleek zich duidelijk gunstig te ontwikkelen. Lees hier meer over De Gezonde basischool van de toekomst! 

Samenwerking zorg en onderwijs

De ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek is opgezet door het lectoraat Bewegen In en Om School van de Hogeschool van Amsterdam en ontwikkeld voor kinderen met een motorische achterstand. Door samenwerking tussen jeugdarts en fysiotherapeut met vakleerkracht bewegingsonderwijs, intern begeleider, groepsdocent, en ook ouders werken zorg, onderwijs en ouders samen om vroeg motorische achterstanden te kunnen signaleren en een passende oplossing te bieden. Bekijk hier voor een voorbeeld van de ondersteuningsroute op een school in Zaanstad.

Gemeente Arnhem

In Arnhem heeft meer en beter bewegen een belangrijke plaats gekregen binnen het Arnhemse Sportakkoord en zijn meerdere partijen op zoek gegaan naar een gezamenlijke effectieve aanpak. Als gevolg is in drie pilotwijken het startschot gegeven voor de implementatie van Beweegconcept 2+1+2. Bekijk hier hoe Arnhem dat heeft aangepakt.


2

Formuleer een doel en heldere afspraken over wie wat kan bijdragen.

Kies een passende aanpak voor school. Nuttige concepten zijn 2+1+2 (handleiding) of gezonde school. Ook zijn er tijdelijk mogelijkheden om een procesbegeleider bewegingsonderwijs te noemen vanuit de regeling impuls bewegingsonderwijs. Hier zijn ook uitgebreide handleidingen voor beschikbaar.

3

4

Motorisch testen om in kaart te brengen hoe de kinderen ervoor staan en zorg voor passend vervolg. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuningsroute bewegen en motoriek, of de zeeuws brede screening. Op basis van een motorische testscores kan gekeken worden waar welke inzet nodig is.

Kies geschikte interventies die passend zijn voor de doelstelling. Onder de paraplu van 2+1+2 en gezonde school (activiteiten) zijn goede interventies te vinden vinden.

5

Stappenplan

Goede voorbeelden van samenwerking

Buurtsportcoach/combinatiefunctionaris

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten werken buurtsportcoaches aan de verbinding van sport en bewegen met andere sectoren, zoals bijvoorbeeld tussen sportaanbod en onderwijs. Buurtsportcoaches kunnen doorverwijzen naar een overzicht van interessante beweegactiviteiten in de wijk, zelf kennismakingslessen voor verschillende activiteiten op scholen organiseren, maar ook het verzorgen van pauze-aanbod, naschools aanbod of het verzorgen van lessen bewegingsonderwijs. Kortom, de buurtsportcoach is vaak een essentiële schakel om kinderen op school voldoende in beweging te krijgen.

Wil je samenwerken met of verwijzen naar sport- of beweegaanbieders in de wijk, of wil je weten of er geschikt beweegaanbod is in de wijk voor een bepaalde doelgroep? Neem dan contact op met de buurtsportcoach in jouw gemeente. Als je nog geen contactgegevens hebt, dan kun je die meestal vinden via de website van de gemeente (afdeling sport) of van de lokale sportuitvoeringsorganisatie. 

Voor meer informatie en praktijkvoorbeelden over buurtsportcoaches, kijk op sportindebuurt.nl.

Samenwerking zorg en onderwijs

De ondersteuningsroute Bewegen en Motoriek is opgezet door het lectoraat Bewegen In en Om School van de Hogeschool van Amsterdam en ontwikkeld voor kinderen met een motorische achterstand. Door samenwerking tussen jeugdarts en fysiotherapeut met vakleerkracht bewegingsonderwijs, intern begeleider, groepsdocent, en ook ouders werken zorg, onderwijs en ouders samen om vroeg motorische achterstanden te kunnen signaleren en een passende oplossing te bieden. Bekijk hier voor een voorbeeld van de ondersteuningsroute op een school in Zaanstad.

Gemeente Arnhem

In Arnhem heeft meer en beter bewegen een belangrijke plaats gekregen binnen het Arnhemse Sportakkoord en zijn meerdere partijen op zoek gegaan naar een gezamenlijke effectieve aanpak. Als gevolg is in drie pilotwijken het startschot gegeven voor de implementatie van Beweegconcept 2+1+2. Bekijk hier hoe Arnhem dat heeft aangepakt.


Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst is een samenwerkingsverband van een groot aantal partners, zoals onderwijsstichting Movare, GGD Zuid Limburg, Universiteit Maastricht, lokale sportuitvoering (The Move Factory), verschillende kinderopvangcentra en de Provincie Limburg. Leerlingen van vier van deze gezonde scholen deden tijdens schooltijd meer aan sport en bewegen, én aten en dronken tussen de middag gezond. De resultaten overtroffen alle verwachtingen. De gezondheid van de kinderen bleek zich duidelijk gunstig te ontwikkelen. Lees hier meer over De Gezonde basischool van de toekomst! 

Sportief Groot Worden gaat om het creëren van een optimale ontwikkelomgeving voor het eigen sport- en beweegtalent van ieder Gelders kind. Voor de potentiële toppers, maar ook voor degenen die zich minder snel ontwikkelen. 

In 7 stappen is vastgelegd wat daarvoor georganiseerd moet worden. Met motorisch testen als basis, gedifferentieerd bewegingsonderwijs en voldoende sport- en beweegmogelijkheden op school, in de wijk en op de sportvereniging. 

Door krachten te bundelen vanuit de lokale en regionale overheid ontstaat een integrale, overkoepelende aanpak, waarbij vanuit elk kind gekeken wordt wat nodig is.  Zie voor meer informatie de Sportief Groot Worden website voor de aanpak.

Goede voorbeelden van samenwerking

Kies geschikte interventies die passend zijn voor de doelstelling. Onder de paraplu van 2+1+2 en gezonde school (activiteiten) zijn goede interventies te vinden vinden.

5

4

Motorisch testen om in kaart te brengen hoe de kinderen ervoor staan en zorg voor passend vervolg. Voorbeelden hiervan zijn ondersteuningsroute bewegen en motoriek, of de zeeuws brede screening. Op basis van een motorische testscores kan gekeken worden waar welke inzet nodig is.

Kies een passende aanpak voor school. Nuttige concepten zijn 2+1+2 (handleiding) of gezonde school. Ook zijn er tijdelijk mogelijkheden om een procesbegeleider bewegingsonderwijs te noemen vanuit de regeling impuls bewegingsonderwijs. Hier zijn ook uitgebreide handleidingen voor beschikbaar.

3

2

Formuleer een doel en heldere afspraken over wie wat kan bijdragen.

Breng in kaart wie de betrokken partijen zijn, ga met ze in gesprek en vorm een actieteam. Er zijn heel veel partijen die lokaal een rol kunnen spelen. Voorbeelden hiervan zijn: gemeente, GGD, Gezonde School-adviseurs, lokale Sportservicebureaus, JOGG, welzijn, jongerenwerk, BSO’s en ouders.

1

Stappenplan

Er zijn vele manieren vanuit de dynamische schooldag om leerlingen meer en beter te laten bewegen in en om school. Je kan als school kiezen voor een specifieke brede aanpak zoals de Gezonde School of het 2+1+2-model, of met behulp van lokale sportbureaus, buurtsportcoach of JOGG-regisseur met een aanpak op maat. Ongeacht de methode vraagt het de inzet van een brede en structurele aanpak van samenwerking zowel binnen de school als buiten de school, met als belangrijke boodschap: je hebt elkaar ook echt nodig om uiteindelijk alle kinderen te kunnen bereiken.

Nuttig is hierbij het samenstellen van een beweegteam binnen de school én de verbinding tussen binnen- en buitenschools bewegen middels een buurt-onderwijs-sport samenwerking. De vakleerkracht bewegingsonderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Samen met de inzet en betrokkenheid van groepsleerkrachten, buurtsportcoaches, sportvereniging, zorgprofessionals, gemeentelijke beleidsmakers, JOGG-regisseurs, jongerenwerkers, welzijnswerkers en ouders kan duurzaam resultaat geboekt worden.

Op school aan de slag

Handreiking voor het stimuleren van meer en beter bewegen op lokaal niveau
1.4 Samenwerken