Het effect van (extra) fysieke activiteit in de schoolsetting op de schoolprestaties is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar meerdere overzichtsstudies bevestigen dat meer bewegen onder schooltijd niet ten koste gaat van cognitieve- en leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat extra bewegen specifiek de rekenprestaties kan verhogen. Voor andere vakken zoals taal en spelling, zijn deze positieve effecten (nog) niet onomstotelijk vastgesteld. Directies, leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over het effect van extra tijd voor bewegen en geven aan verbetering te ervaren in de klassen in het leerklimaat. Veel leerkrachten bevestigen dat de meeste kinderen beweging nodig hebben om hun energie kwijt te kunnen en om zich weer goed te kunnen concentreren op de les.

Handreiking voor het stimuleren van meer en beter bewegen op lokaal niveau

De basisschool is een belangrijke plek voor een positieve sport- en beweegrijke toekomst van ieder kind. Cijfers uit 2020 geven aan dat 60,7% van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoende beweegt volgens de beweegrichtlijnen. Daarnaast zitten deze kinderen gemiddeld zeven uur per dag, waarvan een groot deel op school. De basisschool is daarom dé plek om op een structurele manier voor voldoende en goede beweging te zorgen.

Voldoende bewegen heeft positieve effecten op de lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Ook hebben kinderen die op jonge leeftijd meer bewegen gemiddeld een beter ontwikkelde algemene motorische vaardigheid dan kinderen die minder regelmatig bewegen. En deze algemene vaardigheden zijn onder andere weer van belang voor het ontwikkelen en behouden van een actieve leefstijl. Met andere woorden, voldoende bewegen zorgt dat kinderen nu, maar ook op latere leeftijd, lichamelijk actiever en fitter zijn en zich gelukkiger voelen. Daarnaast zorgt fysieke inspanning onder andere voor een directe verbetering van het concentratievermogen en is er bewijs voor positieve effecten van regelmatig bewegen op de bloedvoorziening van de hersenen en de ontwikkeling van de hersenstructuur op de lange termijn.

1.2 De effecten van meer bewegen in en om school  

Het effect van (extra) fysieke activiteit in de schoolsetting op de schoolprestaties is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar meerdere overzichtsstudies bevestigen dat meer bewegen onder schooltijd niet ten koste gaat van cognitieve- en leerprestaties. Uit onderzoek blijkt dat extra bewegen specifiek de rekenprestaties kan verhogen. Voor andere vakken zoals taal en spelling, zijn deze positieve effecten (nog) niet onomstotelijk vastgesteld. Directies, leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast over het effect van extra tijd voor bewegen en geven aan verbetering te ervaren in de klassen in het leerklimaat. Veel leerkrachten bevestigen dat de meeste kinderen beweging nodig hebben om hun energie kwijt te kunnen en om zich weer goed te kunnen concentreren op de les.

Handreiking voor het stimuleren van meer en beter bewegen op lokaal niveau

De basisschool is een belangrijke plek voor een positieve sport- en beweegrijke toekomst van ieder kind. Cijfers uit 2020 geven aan dat 60,7% van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoende beweegt volgens de beweegrichtlijnen. Daarnaast zitten deze kinderen gemiddeld zeven uur per dag, waarvan een groot deel op school. De basisschool is daarom dé plek om op een structurele manier voor voldoende en goede beweging te zorgen.

Voldoende bewegen heeft positieve effecten op de lichamelijke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Ook hebben kinderen die op jonge leeftijd meer bewegen gemiddeld een beter ontwikkelde algemene motorische vaardigheid dan kinderen die minder regelmatig bewegen. En deze algemene vaardigheden zijn onder andere weer van belang voor het ontwikkelen en behouden van een actieve leefstijl. Met andere woorden, voldoende bewegen zorgt dat kinderen nu, maar ook op latere leeftijd, lichamelijk actiever en fitter zijn en zich gelukkiger voelen. Daarnaast zorgt fysieke inspanning onder andere voor een directe verbetering van het concentratievermogen en is er bewijs voor positieve effecten van regelmatig bewegen op de bloedvoorziening van de hersenen en de ontwikkeling van de hersenstructuur op de lange termijn.

1.2 De effecten van meer bewegen in en om school