Handreiking voor het stimuleren van meer en beter bewegen voor school en omgeving
Kennis en inspiratie voor iedere professional die kinderen in en om school in beweging wil krijgen

Leeswijzer

Deze handreiking volgt een kindcentrale aanpak en zal ingaan op de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van meer bewegen op de school. Hoe je dit binnen PO kunt stimuleren. Daarbij zal er ingezoomd worden op goede aanpakken waarop de samenwerking tussen lokale partners kan worden georganiseerd. Daarnaast vind je in deze handreiking instrumenten, methodieken, en inspirerende voorbeelden.

Tal van maatschappelijke organisaties hebben in 2018 het eerste Nationale Sportakkoord getekend.  Het deelakkoord ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ is er primair op gericht om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden van deze kinderen om te buigen. Ook in het opvolgende landelijke Sportakkoord dat in 2022 zal worden afgesloten zal meer en beter bewegen weer een centrale positie innemen. Daarnaast heeft de overheid de subsidieregeling School en omgeving in het leven geroepen, met als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod, waaronder sport- en beweegaanbod, moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom staat samenwerken op het thema bewegen dus ook centraal.

Uit de praktijk blijkt dat het vaak nog zoeken is hoe jong vaardig in bewegen daadwerkelijk uit te voeren is met uiteenlopende lokale partners, zoals onder andere onderwijs, sport, kinderopvang, zorg en lokale sportbureaus. Om de lokale (samen)werking op dit thema te stimuleren is deze handreiking ontwikkeld, bedoeld voor elke professional die op lokaal niveau met meer en beter bewegen aan de slag wil. De basisschool is de plek waar alle kinderen komen. Het is daardoor een goede plek om voldoende en goed bewegen te stimuleren en daarom als startpunt gekozen voor de route naar jong vaardig in bewegen.

Samenwerken aan ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’

Waarom meer en beter bewegen?


Bewegen is gezond en het is belangrijk hier op jonge leeftijd mee te beginnen. Onderzoek wijst uit dat regelmatig voldoende bewegen belangrijk is voor een goede motorische ontwikkeling, psychisch welbevinden, zelfvertrouwen. Daarnaast bepaalt het deels hoe goed een kind in staat is om te leren. Vanaf jonge leeftijd is de motorische vaardigheid gekoppeld aan de mate van fysieke activiteit van een kind, en aan hoeveel plezier kinderen beleven aan bewegen. Motorisch vaardige kinderen bewegen meer, participeren vaker in sport- en beweegactiviteiten, zijn vaker lid van een sportclub en blijven ook op latere leeftijd profiteren van de voordelen van een actievere leefstijl. De afgelopen jaren is  de fysieke fitheid en motorische vaardigheid sterk achteruit gegaan. Gezien de duidelijke voordelen van een goede motorische ontwikkeling is deze achteruitgang zeer zorgwekkend en is het van groot belang dat ieder kind van jongs af aan voldoende en gevarieerd beweegt.

Achtergrondinformatie

Leeswijzer

Deze handreiking volgt een kindcentrale aanpak en zal ingaan op de wetenschappelijke onderbouwing van de effecten van meer bewegen op de school. Hoe je dit binnen PO kunt stimuleren. Daarbij zal er ingezoomd worden op goede aanpakken waarop de samenwerking tussen lokale partners kan worden georganiseerd. Daarnaast vind je in deze handreiking instrumenten, methodieken, en inspirerende voorbeelden.

Tal van maatschappelijke organisaties hebben in 2018 het eerste Nationale Sportakkoord getekend.  Het deelakkoord ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’ is er primair op gericht om ervoor te zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en om de neerwaartse spiraal van de motorische vaardigheden van deze kinderen om te buigen. Ook in het opvolgende landelijke Sportakkoord dat in 2022 zal worden afgesloten zal meer en beter bewegen weer een centrale positie innemen. Daarnaast heeft de overheid de subsidieregeling School en omgeving in het leven geroepen, met als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod, waaronder sport- en beweegaanbod, moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom staat samenwerken op het thema bewegen dus ook centraal.

Uit de praktijk blijkt dat het vaak nog zoeken is hoe jong vaardig in bewegen daadwerkelijk uit te voeren is met uiteenlopende lokale partners, zoals onder andere onderwijs, sport, kinderopvang, zorg en lokale sportbureaus. Om de lokale (samen)werking op dit thema te stimuleren is deze handreiking ontwikkeld, bedoeld voor elke professional die op lokaal niveau met meer en beter bewegen aan de slag wil. De basisschool is de plek waar alle kinderen komen. Het is daardoor een goede plek om voldoende en goed bewegen te stimuleren en daarom als startpunt gekozen voor de route naar jong vaardig in bewegen.

Samenwerken aan ‘van jongs af aan vaardig in bewegen’

Waarom meer en beter bewegen?


Bewegen is gezond en het is belangrijk hier op jonge leeftijd mee te beginnen. Onderzoek wijst uit dat regelmatig voldoende bewegen belangrijk is voor een goede motorische ontwikkeling, psychisch welbevinden, zelfvertrouwen. Daarnaast bepaalt het deels hoe goed een kind in staat is om te leren. Vanaf jonge leeftijd is de motorische vaardigheid gekoppeld aan de mate van fysieke activiteit van een kind, en aan hoeveel plezier kinderen beleven aan bewegen. Motorisch vaardige kinderen bewegen meer, participeren vaker in sport- en beweegactiviteiten, zijn vaker lid van een sportclub en blijven ook op latere leeftijd profiteren van de voordelen van een actievere leefstijl. De afgelopen jaren is  de fysieke fitheid en motorische vaardigheid sterk achteruit gegaan. Gezien de duidelijke voordelen van een goede motorische ontwikkeling is deze achteruitgang zeer zorgwekkend en is het van groot belang dat ieder kind van jongs af aan voldoende en gevarieerd beweegt.

Achtergrondinformatie