Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Veel mensen kennen het van de beurzen voor studenten. Maar het programma heeft dus ook een klein en specifiek onderdeel voor sport. Verderop in dit E-book lees je precies welke inhoudelijke voorwaarden Erasmus+ stelt aan sport- en beweegprojecten.

Het totale budget van Erasmus+ voor de periode 2021 - 2027 bedraagt € 28,4 miljard. Voor sport is in deze periode € 470 miljoen beschikbaar. Dat geld wordt weer verdeeld over verschillende inhoudelijke actielijnen, zie verderop in dit E-book. De budgetten nemen in de loop naar 2027 elk jaar steeds verder toe.

Zelf een projectaanvraag indienen bij Erasmus+
Stappenplan
Ben je penvoerder of ben je partner?

Partners uit de onderzoekswereld

De subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ gaan doorgaans vooral over meer operationele activiteiten (uitwisseling, implementatie, netwerkvorming) en wat minder over onderzoeks- of innovatieprojecten. Maar in een projectteam is onderzoek wel vaak één van de rollen.


Rol gemeenten

Deelname aan het sportonderdeel van Erasmus+ is mogelijk voor zowel private als publieke organisaties. Ook gemeenten kunnen zowel aanvrager als partner zijn. De EU vindt de lokale dimensie namelijk erg belangrijk. De nadruk ligt steeds meer op betrokkenheid van ‘grassroots sports’ (lokale of regionale sportaanbieders).

Veel Erasmus+ subsidies staan open voor transnationale samenwerkingsverbanden. Soms geldt er zelfs een minimum aan deelnemende landen om kans te maken. Maar als je als  sportorganisatie of maatschappelijke organisatie nog geen enkele ervaring hebt met Europese aanvragen, is het indienen van een aanvraag als hoofdaanvrager (ofwel penvoerder) wellicht een té grote stap.

Een alternatief is om eerst ervaring op te doen door partner te worden in een Erasmus+ aanvraag van een andere penvoerder. Of om als expert mee te doen, in een meer bescheiden rol.

Partijen die partners zoeken, kunnen gebruik maken van de EU-tool voor Partner Search. Organisaties die zich actief willen aanbieden als partner, kunnen zich aanmelden bij diverse websites zoals EU Partner Search of EU Partner Search. Ook zijn er allerlei LinkedIn-groepen die daarbij helpen.

De lat ligt hoog

Het is wel goed te beseffen dat de lat hoog ligt om kans te maken op een Erasmus+ subsidie. Sport krijgt steeds meer Europese aandacht. Dat blijkt ook uit het aantal aanvragen: elk jaar stijgt het aantal. Ook de budgetten voor sport nemen toe, maar minder hard. Dat betekent dat je steeds beter beslagen ten ijs moet komen, om kans te maken op een toekenning.

  • Aantal sportaanvragen in 2019: 766
  • Aantal sportaanvragen in 2020: 1.142
  • Aantal sportaanvragen in 2021: 1.298En om inzicht te geven: van de aanvragen in 2022 werd iets meer dan een kwart toegekend. Het aandeel Nederlandse toekenningen daarin was klein (9 van de 303 toekenningen in 2022 hadden een Nederlandse hoofdaanvrager). Maar Nederlandse organisaties waren wél vaker partner in een aanvraag afkomstig uit een ander Europees land. Dit E-book is dus ook bedoeld om Nederlandse projectaanvragen te versterken.

Waar dien je een Erasmus+ aanvraag in?

De meeste sportsubsidies van Erasmus+ moet je centraal in Brussel aanvragen, bij het EU-agentschap European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Alleen mobiliteitsprojecten vraag je aan via het Nationaal Agentschap. Wat van toepassing is op de subsidie die jij wilt aanvragen, vind je in de meest actuele Programmagids.

Wat brengt Erasmus+ jouw organisatie?

Kennisdeling, het opdoen van nieuwe vaardigheden en netwerkcontacten, samenwerking met andere typen organisaties en het verkrijgen van nieuwe perspectieven en ideeën: dat zijn allemaal belangrijke argumenten om aan een Europees project deel te nemen.

Daarnaast worden Europese projecten ook vaak benut om de toekomstbestendige vaardigheden op te doen om met complexe innovatie om te gaan. Zoek dus naar partners met aanvullende competenties en met duidelijk energie en plezier in het onderwerp: dat is de basis van een succesvol EU-project.

Budget moet niet de doorslaggevende beweegreden zijn om gebruik te willen maken van Europese financiering.

Wat is Erasmus+?

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Veel mensen kennen het van de beurzen voor studenten. Maar het programma heeft dus ook een klein en specifiek onderdeel voor sport. Verderop in dit E-book lees je precies welke inhoudelijke voorwaarden Erasmus+ stelt aan sport- en beweegprojecten.

Het totale budget van Erasmus+ voor de periode 2021 - 2027 bedraagt € 28,4 miljard. Voor sport is in deze periode € 470 miljoen beschikbaar. Dat geld wordt weer verdeeld over verschillende inhoudelijke actielijnen, zie verderop in dit E-book. De budgetten nemen in de loop naar 2027 elk jaar steeds verder toe.

Zelf een projectaanvraag indienen bij Erasmus+
Stappenplan
Ben je penvoerder of ben je partner?

Partners uit de onderzoekswereld

De subsidiemogelijkheden binnen Erasmus+ gaan doorgaans vooral over meer operationele activiteiten (uitwisseling, implementatie, netwerkvorming) en wat minder over onderzoeks- of innovatieprojecten. Maar in een projectteam is onderzoek wel vaak één van de rollen.


Rol gemeenten

Deelname aan het sportonderdeel van Erasmus+ is mogelijk voor zowel private als publieke organisaties. Ook gemeenten kunnen zowel aanvrager als partner zijn. De EU vindt de lokale dimensie namelijk erg belangrijk. De nadruk ligt steeds meer op betrokkenheid van ‘grassroots sports’ (lokale of regionale sportaanbieders).

Veel Erasmus+ subsidies staan open voor transnationale samenwerkingsverbanden. Soms geldt er zelfs een minimum aan deelnemende landen om kans te maken. Maar als je als  sportorganisatie of maatschappelijke organisatie nog geen enkele ervaring hebt met Europese aanvragen, is het indienen van een aanvraag als hoofdaanvrager (ofwel penvoerder) wellicht een té grote stap.

Een alternatief is om eerst ervaring op te doen door partner te worden in een Erasmus+ aanvraag van een andere penvoerder. Of om als expert mee te doen, in een meer bescheiden rol.

Partijen die partners zoeken, kunnen gebruik maken van de EU-tool voor Partner Search. Organisaties die zich actief willen aanbieden als partner, kunnen zich aanmelden bij diverse websites zoals EU Partner Search of EU Partner Search. Ook zijn er allerlei LinkedIn-groepen die daarbij helpen.

De lat ligt hoog

Het is wel goed te beseffen dat de lat hoog ligt om kans te maken op een Erasmus+ subsidie. Sport krijgt steeds meer Europese aandacht. Dat blijkt ook uit het aantal aanvragen: elk jaar stijgt het aantal. Ook de budgetten voor sport nemen toe, maar minder hard. Dat betekent dat je steeds beter beslagen ten ijs moet komen, om kans te maken op een toekenning.

  • Aantal sportaanvragen in 2019: 766
  • Aantal sportaanvragen in 2020: 1.142
  • Aantal sportaanvragen in 2021: 1.298


En om inzicht te geven: van de aanvragen in 2022 werd iets meer dan een kwart toegekend. Het aandeel Nederlandse toekenningen daarin was klein (9 van de 303 toekenningen in 2022 hadden een Nederlandse hoofdaanvrager). Maar Nederlandse organisaties waren wél vaker partner in een aanvraag afkomstig uit een ander Europees land. Dit E-book is dus ook bedoeld om Nederlandse projectaanvragen te versterken.

Waar dien je een Erasmus+ aanvraag in?

De meeste sportsubsidies van Erasmus+ moet je centraal in Brussel aanvragen, bij het EU-agentschap European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Alleen mobiliteitsprojecten vraag je aan via het Nationaal Agentschap. Wat van toepassing is op de subsidie die jij wilt aanvragen, vind je in de meest actuele Programmagids.

Wat brengt Erasmus+ jouw organisatie?

Kennisdeling, het opdoen van nieuwe vaardigheden en netwerkcontacten, samenwerking met andere typen organisaties en het verkrijgen van nieuwe perspectieven en ideeën: dat zijn allemaal belangrijke argumenten om aan een Europees project deel te nemen.

Daarnaast worden Europese projecten ook vaak benut om de toekomstbestendige vaardigheden op te doen om met complexe innovatie om te gaan. Zoek dus naar partners met aanvullende competenties en met duidelijk energie en plezier in het onderwerp: dat is de basis van een succesvol EU-project.

Budget moet niet de doorslaggevende beweegreden zijn om gebruik te willen maken van Europese financiering.