Specifieke doelen per soort Erasmus+ Sport project

Meer informatie en contactgegevens vind je via het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport, wat in Nederland is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Wat is het doel?

Het doel van Mobiliteitsprojecten voor breedtesport is:

 • Capaciteitsopbouw binnen breedtesportsportverenigingen en -organisaties;
 • Het vergroten van kennis bij coaches, vrijwilligers en bestuurders;
 • Het promoten van Europese waarden, een toegankelijk/passend sportaanbod, goed sportbestuur, integriteit in sport, duurzame ontwikkeling, maar ook onderwijs en training in en door sport;
 • Het promoten van een actieve, gezonde en duurzame leefstijl en actief burgerschap;
 • Het opzetten van een Europees netwerk voor coaches, vrijwilligers en bestuurders in de breedtesport.

Voor wie is het bedoeld?

Breedtesportverenigingen en -organisaties kunnen een aanvraag doen, maar ook overige organisaties waarvan deelname aan het project een meerwaarde heeft voor de breedtesport.

Een Mobiliteitsproject voor breedtesport wordt opgezet in samenwerking met een partnerorganisatie in het buitenland. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport in Nederland accepteert alleen aanvragen van Nederlandse organisaties. Dit betreft dus altijd een aanvraag als “zendende organisatie” naar het buitenland.

Wat is een Mobiliteitsproject voor breedtesport?

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport vindt het belangrijk dat de breedtesport zich blijft ontwikkelen, gezien waarde die het heeft in het promoten van fysieke activiteit, een gezonde leefstijl, het opbouwen van relaties, sociale inclusie en gelijkheid. Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten die hieraan bijdragen, maar ook voor projecten die bijdragen aan het verhogen van kennis en capaciteiten op de volgende thema’s: de ontwikkeling van een toegankelijk sportaanbod, duurzaamheid en een veilige en integere sport.

Actielijn: Mobiliteit

Binnen deze subsidielijn is het mogelijk om kennis en vaardigheden van sportaanbieders te versterken door middel van het opzetten van een project in het buitenland. Zo bestaat de  de mogelijkheid om een periode elders in Europa mee te lopen, of training of coaching te geven. Vanaf 2023 kun je voor het eerst een beroep doen op het budget voor mobiliteit. Dat begint eerst op relatief kleine schaal met een jaarbudget van rond de € 8 miljoen.

Het jaarbudget: het budget wat Erasmus+ Sport kan verdelen voor de nieuwe mobiliteitslijn is voor 2023 284.706 euro. 

Praktijkvoorbeelden van Not-for-profit Sport Events

 • De European Company Sport Games (ECSG) zijn hét grootste, meerdaagse sportevenement in Europa. Ook wel de mini ‘Olympische Spelen’ voor bedrijfssporters genoemd. Deze vonden in 2022 in Arnhem plaats. Met bijna 3.300 deelnemers uit heel Europa en 21 sportdisciplines, verspreid over 15 sportlocaties.
 • Eind 2019 kreeg Stichting Life Goals subsidie voor de European Life Goals Games die tijdens de Europese Sportweek in 2021 in Utrecht georganiseerd zijn. Een internationaal multisport-evenement voor mensen uit de maatschappelijke opvang.
 •  De TAFISA European Sports for All Games die in de zomer van 2018 in Friesland hebben plaatsgevonden. NOC*NSF was projectleider, in nauwe samenwerking met Sport Fryslân

Met jouw sportevenement moet je inzetten op de volgende resultaten:


 • Een verhoogd bewustzijn over de rol van sport bij de bevordering van sociale inclusie.
 • Meer gelijke kansen en fysieke activiteiten die de gezondheid bevorderen.
 • Toename in sport- en beweegdeelname en vrijwilligerswerk.

Jouw Europese sportevenement zonder winstoogmerk moet transnationaal zijn. Dat betekent dat je ofwel een Europees sportevenement organiseert in een EU-programmaland. Of dat je een nationaal evenement organiseert dat gelijktijdig in verschillende programmalanden georganiseerd wordt. En de organisatoren daarvan zijn dus niet-commerciële organisaties, of openbare organisaties actief op het gebied van sport en bewegen.

Dit programma is interessant als je een Europees sportevenement zonder winstoogmerk organiseert. Jouw project moet dan wel gericht zijn op minimaal één van deze doelstellingen:

Not-for-profit Sport Events

Jouw project kan in één van drie varianten vallen:

 1. Een lokaal Europees evenement type I: minimaal drie tot vijf organisaties uit ten minste drie tot vijf programmalanden. Subsidie is €200.000.
 2. Een lokaal Europees evenement type II: minimaal zes organisaties uit zes programmalanden. Subsidie is €300.000.
 3. Een evenement voor heel Europa: minimaal tien organisaties uit tien verschillende programmalanden. Subsidie is €450.000.

De projectduur is 12 of 18 maanden.

 • vrijwilligerswerk in de sport
 • sociale integratie door middel van sport
 • de strijd tegen discriminatie in de sport, inclusief gendergelijkheid
 • het aanmoedigen van deelname aan sport en bewegen

In dit programma gaat het erom landen buiten de Europese Unie te ondersteunen op gebied van sport en bewegen. Hierbij werken sportorganisaties in de Europese programmalanden dus samen met organisaties in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika.

Capacity building in the field of sport

 • Het verhogen van de capaciteit van amateursportorganisaties.
 • Het aanmoedigen van sport en lichaamsbeweging.
 • Het bevorderen van sociale inclusie door middel van sport.
 • Het bevorderen van positieve waarden door middel van sport, zoals fair play, tolerantie en teamgeest.
 • Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende regio's van de wereld.

Alle inhoudelijke actielijnen en prioriteiten uit dit hoofdstuk gelden voor de periode 2021 - 2027. Actuele openstaande calls vind je op Sport en Europa.

Als je een aanvraag doet binnen dit programma, richt je je op het ondersteunen van sportactiviteiten en -beleid in die landen. Je zet sport dan in als middel. Gericht op het volgende type activiteiten:

Als je een kleine organisatie bent, of nog weinig ervaring hebt met Erasmus+, is dit programma een aanrader. De eisen aan de aanvraag zijn lager en de kans op een toekenning is relatief hoog.

Small-scale Partnerships

Praktijkvoorbeeld van Small-scale Partnerships

In 2021 kreeg Stichting Stadsstrand Leeuwarden subsidie voor een small-scale partnership. Het betrof het project SUP Your City Clean. Een initiatief om bewustzijn te creëren voor vervuiling op het water in Europese steden. Samen met verschillende landen pakt de stichting een van de belangrijkste problemen van dit moment aan, namelijk milieuvervuiling. 

Door verschillende watersporten (stand up paddle board of kano) te combineren met opruimacties, vergroot je het bewustzijn om je omgeving schoon te houden. De doelgroep voor dit project is de jeugd, via jongerenorganisaties. Het idee is om ook de deelnemende steden Ljubljana, Barcelona en Pescara op te ruimen door een paddleboard te gebruiken én om jongeren geïnteresseerd te krijgen in peddelen en ze ook te laten opruimen tijdens de gratis clinics.

 • Aan kleinschalige samenwerkingsverbanden moeten minstens twee organisaties van twee verschillende programmalanden deelnemen.

  Inclusie van kansarme doelgroepen is een verplicht aandachtsgebied.

 • De projectduur kan variëren van 6 tot 24 maanden.

 • Wat betreft de financiering kun je kiezen voor een vaste subsidie van € 30.000, of van € 60.000.

Cooperation Partnerships

Praktijkvoorbeelden van Cooperation Partnerships

In Nederland loopt al jaren een programma van de KNHS gericht op kinderen die leren paardrijden. Ze krijgen taken waarmee ze stap voor stap hun persoonlijke, sociale en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. En met succes: twee 'alumni' van dit programma zijn inmiddels bestuurslid van de KNHS. Het project Equestrian Young Leaders Europe (EYLE) wil dit programma uitbreiden naar andere Europese landen.

Het ‘New Health Programme’ van stichting Nieuwe Gezondheid heeft als doel het ontwikkelen van een Europese standaard voor Lifestyle Buddies. En gelijktijdig het werven en opleiden van vrijwilligers en professionals tot Lifestyle Buddy.

 Het ‘Sport and Academic Talent Integration project through Exchange Programs in Hockey’ (STICK) project is gericht op het ontwerpen van een programma, zodat topsporters in opleiding ook met Erasmus+ een buitenlandervaring kunnen opdoen.

 • Alle typen organisaties in de programmalanden kunnen deze subsidie aanvragen.

  Aan de samenwerkingsverbanden moeten minstens drie organisaties van minimaal drie programmalanden deelnemen.

 • De projectduur varieert van 12 tot 36 maanden.

 • De lump sum financiering houdt in dat je als aanvrager zelf uit een menu van drie vaste subsidiebedragen kiest: €120.000, €250.000 of €400.000.

 • Je bepaalt zelf hoe je het subsidiebedrag verdeelt over partners en werkpakketten.

 • Er is geen cofinanciering in cash nodig.

Dit zijn samenwerkingsverbanden die zich richten op innovatieve praktijken binnen sport en bewegen. Daarbij mag het gaan om zowel ontwikkeling, als overdracht en implementatie van deze innovaties.

Relevante programma’s binnen Partnerships voor sport en bewegen

Voor sport en bewegen zijn vier programma’s relevant binnen de actielijn Partnerships:

 • Cooperation Partnerships
 • Small-scale Partnerships
 • De Not-for-profit Sport Events

 • Capacity building in the field of sport

Actielijn: Partnerships

 • Het versterken van samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties.
 • Het toetsen en toepassen van innovatieve praktijken.
 • Activiteiten die het makkelijker maken om kennis, vaardigheden en competenties verworven door formeel, niet-formeel en informeel leren te erkennen en valideren.
 • Activiteiten die educatieve professionals ondersteunen op de thema’s gelijkheid, diversiteit en inclusie in de leeromgeving.
 • Transnationale initiatieven die de ondernemersgeest en vaardigheden ontwikkelen. Hiermee wordt dan actief burgerschap en ondernemerschap gestimuleerd, inclusief maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een transnationaal initiatief wordt uitgevoerd door twee of meer groepen jongeren uit verschillende landen.

De EU wil graag dat er samenwerking ontstaat tussen organisaties uit verschillende Europese landen, om kennis en goede voorbeelden te delen. Internationale samenwerking is een ruim begrip. Om het wat concreter te maken: dit type activiteiten komt in aanmerking voor subsidie:

Meer informatie en contactgegevens vind je via het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport, wat in Nederland is ondergebracht bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Voor wie is het bedoeld?

Breedtesportverenigingen en -organisaties kunnen een aanvraag doen, maar ook overige organisaties waarvan deelname aan het project een meerwaarde heeft voor de breedtesport.

Een Mobiliteitsproject voor breedtesport wordt opgezet in samenwerking met een partnerorganisatie in het buitenland. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport in Nederland accepteert alleen aanvragen van Nederlandse organisaties. Dit betreft dus altijd een aanvraag als “zendende organisatie” naar het buitenland.

Wat is het doel?

Het doel van Mobiliteitsprojecten voor breedtesport is:

 • Capaciteitsopbouw binnen breedtesportsportverenigingen en -organisaties;
 • Het vergroten van kennis bij coaches, vrijwilligers en bestuurders;
 • Het promoten van Europese waarden, een toegankelijk/passend sportaanbod, goed sportbestuur, integriteit in sport, duurzame ontwikkeling, maar ook onderwijs en training in en door sport;
 • Het promoten van een actieve, gezonde en duurzame leefstijl en actief burgerschap;
 • Het opzetten van een Europees netwerk voor coaches, vrijwilligers en bestuurders in de breedtesport.

Wat is een Mobiliteitsproject voor breedtesport?

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Sport vindt het belangrijk dat de breedtesport zich blijft ontwikkelen, gezien waarde die het heeft in het promoten van fysieke activiteit, een gezonde leefstijl, het opbouwen van relaties, sociale inclusie en gelijkheid. Het is mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten die hieraan bijdragen, maar ook voor projecten die bijdragen aan het verhogen van kennis en capaciteiten op de volgende thema’s: de ontwikkeling van een toegankelijk sportaanbod, duurzaamheid en een veilige en integere sport.

Binnen deze subsidielijn is het mogelijk om kennis en vaardigheden van sportaanbieders te versterken door middel van het opzetten van een project in het buitenland. Zo bestaat de  de mogelijkheid om een periode elders in Europa mee te lopen, of training of coaching te geven. Vanaf 2023 kun je voor het eerst een beroep doen op het budget voor mobiliteit. Dat begint eerst op relatief kleine schaal met een jaarbudget van rond de € 8 miljoen.

Het jaarbudget: het budget wat Erasmus+ Sport kan verdelen voor de nieuwe mobiliteitslijn is voor 2023 284.706 euro. 

Actielijn: Mobiliteit

In dit programma gaat het erom landen buiten de Europese Unie te ondersteunen op gebied van sport en bewegen. Hierbij werken sportorganisaties in de Europese programmalanden dus samen met organisaties in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Afrika.

Capacity building in the field of sport

 • Het verhogen van de capaciteit van amateursportorganisaties.
 • Het aanmoedigen van sport en lichaamsbeweging.
 • Het bevorderen van sociale inclusie door middel van sport.
 • Het bevorderen van positieve waarden door middel van sport, zoals fair play, tolerantie en teamgeest.
 • Het bevorderen van samenwerking tussen verschillende regio's van de wereld.

Alle inhoudelijke actielijnen en prioriteiten uit dit hoofdstuk gelden voor de periode 2021 - 2027. Actuele openstaande calls vind je op Sport en Europa.

Als je een aanvraag doet binnen dit programma, richt je je op het ondersteunen van sportactiviteiten en -beleid in die landen. Je zet sport dan in als middel. Gericht op het volgende type activiteiten:

Met jouw sportevenement moet je inzetten op de volgende resultaten:


 • Een verhoogd bewustzijn over de rol van sport bij de bevordering van sociale inclusie.
 • Meer gelijke kansen en fysieke activiteiten die de gezondheid bevorderen.
 • Toename in sport- en beweegdeelname en vrijwilligerswerk.

Jouw Europese sportevenement zonder winstoogmerk moet transnationaal zijn. Dat betekent dat je ofwel een Europees sportevenement organiseert in een EU-programmaland. Of dat je een nationaal evenement organiseert dat gelijktijdig in verschillende programmalanden georganiseerd wordt. En de organisatoren daarvan zijn dus niet-commerciële organisaties, of openbare organisaties actief op het gebied van sport en bewegen.

Dit programma is interessant als je een Europees sportevenement zonder winstoogmerk organiseert. Jouw project moet dan wel gericht zijn op minimaal één van deze doelstellingen:

Not-for-profit Sport Events

Jouw project kan in één van drie varianten vallen:

 1. Een lokaal Europees evenement type I: minimaal drie tot vijf organisaties uit ten minste drie tot vijf programmalanden. Subsidie is €200.000.
 2. Een lokaal Europees evenement type II: minimaal zes organisaties uit zes programmalanden. Subsidie is €300.000.
 3. Een evenement voor heel Europa: minimaal tien organisaties uit tien verschillende programmalanden. Subsidie is €450.000.

De projectduur is 12 of 18 maanden.

Praktijkvoorbeelden van Not-for-profit Sport Events

 • De European Company Sport Games (ECSG) zijn hét grootste, meerdaagse sportevenement in Europa. Ook wel de mini ‘Olympische Spelen’ voor bedrijfssporters genoemd. Deze vonden in 2022 in Arnhem plaats. Met bijna 3.300 deelnemers uit heel Europa en 21 sportdisciplines, verspreid over 15 sportlocaties.
 • Eind 2019 kreeg Stichting Life Goals subsidie voor de European Life Goals Games die tijdens de Europese Sportweek in 2021 in Utrecht georganiseerd zijn. Een internationaal multisport-evenement voor mensen uit de maatschappelijke opvang.
 •  De TAFISA European Sports for All Games die in de zomer van 2018 in Friesland hebben plaatsgevonden. NOC*NSF was projectleider, in nauwe samenwerking met Sport Fryslân
 • vrijwilligerswerk in de sport
 • sociale integratie door middel van sport
 • de strijd tegen discriminatie in de sport, inclusief gendergelijkheid
 • het aanmoedigen van deelname aan sport en bewegen

Als je een kleine organisatie bent, of nog weinig ervaring hebt met Erasmus+, is dit programma een aanrader. De eisen aan de aanvraag zijn lager en de kans op een toekenning is relatief hoog.

Small-scale Partnerships

Praktijkvoorbeeld van Small-scale Partnerships

In 2021 kreeg Stichting Stadsstrand Leeuwarden subsidie voor een small-scale partnership. Het betrof het project SUP Your City Clean. Een initiatief om bewustzijn te creëren voor vervuiling op het water in Europese steden. Samen met verschillende landen pakt de stichting een van de belangrijkste problemen van dit moment aan, namelijk milieuvervuiling. 

Door verschillende watersporten (stand up paddle board of kano) te combineren met opruimacties, vergroot je het bewustzijn om je omgeving schoon te houden. De doelgroep voor dit project is de jeugd, via jongerenorganisaties. Het idee is om ook de deelnemende steden Ljubljana, Barcelona en Pescara op te ruimen door een paddleboard te gebruiken én om jongeren geïnteresseerd te krijgen in peddelen en ze ook te laten opruimen tijdens de gratis clinics.

 • Aan kleinschalige samenwerkingsverbanden moeten minstens twee organisaties van twee verschillende programmalanden deelnemen.

  Inclusie van kansarme doelgroepen is een verplicht aandachtsgebied.

 • De projectduur kan variëren van 6 tot 24 maanden.

 • Wat betreft de financiering kun je kiezen voor een vaste subsidie van € 30.000, of van € 60.000.

Cooperation Partnerships

Praktijkvoorbeelden van Cooperation Partnerships

In Nederland loopt al jaren een programma van de KNHS gericht op kinderen die leren paardrijden. Ze krijgen taken waarmee ze stap voor stap hun persoonlijke, sociale en leiderschapsvaardigheden ontwikkelen. En met succes: twee 'alumni' van dit programma zijn inmiddels bestuurslid van de KNHS. Het project Equestrian Young Leaders Europe (EYLE) wil dit programma uitbreiden naar andere Europese landen.

Het ‘New Health Programme’ van stichting Nieuwe Gezondheid heeft als doel het ontwikkelen van een Europese standaard voor Lifestyle Buddies. En gelijktijdig het werven en opleiden van vrijwilligers en professionals tot Lifestyle Buddy.

 Het ‘Sport and Academic Talent Integration project through Exchange Programs in Hockey’ (STICK) project is gericht op het ontwerpen van een programma, zodat topsporters in opleiding ook met Erasmus+ een buitenlandervaring kunnen opdoen.

 • Alle typen organisaties in de programmalanden kunnen deze subsidie aanvragen.

  Aan de samenwerkingsverbanden moeten minstens drie organisaties van minimaal drie programmalanden deelnemen.

 • De projectduur varieert van 12 tot 36 maanden.

 • De lump sum financiering houdt in dat je als aanvrager zelf uit een menu van drie vaste subsidiebedragen kiest: €120.000, €250.000 of €400.000.

 • Je bepaalt zelf hoe je het subsidiebedrag verdeelt over partners en werkpakketten.

 • Er is geen cofinanciering in cash nodig.

Dit zijn samenwerkingsverbanden die zich richten op innovatieve praktijken binnen sport en bewegen. Daarbij mag het gaan om zowel ontwikkeling, als overdracht en implementatie van deze innovaties.

Relevante programma’s binnen Partnerships voor sport en bewegen

Voor sport en bewegen zijn vier programma’s relevant binnen de actielijn Partnerships:

 • Cooperation Partnerships
 • Small-scale Partnerships
 • De Not-for-profit Sport Events

 • Capacity building in the field of sport

Actielijn: Partnerships

 • Het versterken van samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties.
 • Het toetsen en toepassen van innovatieve praktijken.
 • Activiteiten die het makkelijker maken om kennis, vaardigheden en competenties verworven door formeel, niet-formeel en informeel leren te erkennen en valideren.
 • Activiteiten die educatieve professionals ondersteunen op de thema’s gelijkheid, diversiteit en inclusie in de leeromgeving.
 • Transnationale initiatieven die de ondernemersgeest en vaardigheden ontwikkelen. Hiermee wordt dan actief burgerschap en ondernemerschap gestimuleerd, inclusief maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een transnationaal initiatief wordt uitgevoerd door twee of meer groepen jongeren uit verschillende landen.

De EU wil graag dat er samenwerking ontstaat tussen organisaties uit verschillende Europese landen, om kennis en goede voorbeelden te delen. Internationale samenwerking is een ruim begrip. Om het wat concreter te maken: dit type activiteiten komt in aanmerking voor subsidie: