• Het stimuleren van deelname aan sport en bewegen.
 • Het bevorderen van integriteit en de waarden in sport.
 • Het bevorderen van onderwijs in en door sport en bewegen.
 • Het bestrijden van geweld en racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van gewelddadige radicalisering.
 • Inclusie en diversiteit.
 • Digitale transformatie.
 • Milieu en de strijd tegen klimaatverandering.
 • Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en participatie.

Hier moeten Erasmus+ Sport projecten aan voldoen

Voor sport- en beweegprojecten heeft de EU aanvullend nog specifieke doelstellingen bepaald. Hier hoeft jouw project niet allemaal aan te voldoen, maar daar maak je een keuze in. Dat zijn:

Hier moeten álle Erasmus+ projecten aan voldoen

Naast de drie inhoudelijke actielijnen, heeft de Europese Commissie namens de EU een aantal prioriteiten bepaald. Alle Erasmus+ projecten moeten aan ten minste een van deze zogeheten ‘horizontale prioriteiten’ voldoen:

Binnen deze drie actielijnen kun je een Erasmus+ project starten

Er zijn drie actielijnen - Key Actions - waarbinnen je een Erasmus+ project kunt starten. Ze zijn niet allemaal even relevant voor sport en bewegen. De drie actielijnen zijn:

 • Mobiliteit. In dit type project bied je mensen de kans om kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen, of om deel te nemen aan internationale projecten.
 • Partnerships. In dit type project richt je je op het vormen van langdurige internationale samenwerkingsverbanden.
 • Beleidsontwikkeling. Binnen deze actielijn zijn nog geen specifieke calls voor sport en bewegen gepland.

Scroll door om meer te lezen over het soort sport- en beweegprojecten dat je kunt indienen binnen de eerste twee actielijnen.

Wat is een Erasmus+ project eigenlijk? En hoe moet een Erasmus+ Sport project er eigenlijk uitzien? De EU heeft hiervoor verschillende kaders vastgesteld. We delen hier eerst de algemene kaders die op álle Erasmus+ projecten van toepassing zijn. Daarna zoomen we in op waar jouw sport- en beweegproject precies aan moet voldoen, om in aanmerking te komen voor een toekenning.

Randvoorwaarden Erasmus+ Sport project

Hier moeten Erasmus+ Sport projecten aan voldoen

Voor sport- en beweegprojecten heeft de EU aanvullend nog specifieke doelstellingen bepaald. Hier hoeft jouw project niet allemaal aan te voldoen, maar daar maak je een keuze in. Dat zijn:

 • Het stimuleren van deelname aan sport en bewegen.
 • Het bevorderen van integriteit en de waarden in sport.
 • Het bevorderen van onderwijs in en door sport en bewegen.
 • Het bestrijden van geweld en racisme, discriminatie en onverdraagzaamheid in de sport en de aanpak van gewelddadige radicalisering.
 • Inclusie en diversiteit.
 • Digitale transformatie.
 • Milieu en de strijd tegen klimaatverandering.
 • Gemeenschappelijke waarden, burgerzin en participatie.

Hier moeten álle Erasmus+ projecten aan voldoen

Naast de drie inhoudelijke actielijnen, heeft de Europese Commissie namens de EU een aantal prioriteiten bepaald. Alle Erasmus+ projecten moeten aan ten minste een van deze zogeheten ‘horizontale prioriteiten’ voldoen:

Binnen deze drie actielijnen kun je een Erasmus+ project starten

Er zijn drie actielijnen - Key Actions - waarbinnen je een Erasmus+ project kunt starten. Ze zijn niet allemaal even relevant voor sport en bewegen. De drie actielijnen zijn:

 • Mobiliteit. In dit type project bied je mensen de kans om kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen, of om deel te nemen aan internationale projecten.
 • Partnerships. In dit type project richt je je op het vormen van langdurige internationale samenwerkingsverbanden.
 • Beleidsontwikkeling. Binnen deze actielijn zijn nog geen specifieke calls voor sport en bewegen gepland.

Scroll door om meer te lezen over het soort sport- en beweegprojecten dat je kunt indienen binnen de eerste twee actielijnen.

Wat is een Erasmus+ project eigenlijk? En hoe moet een Erasmus+ Sport project er eigenlijk uitzien? De EU heeft hiervoor verschillende kaders vastgesteld. We delen hier eerst de algemene kaders die op álle Erasmus+ projecten van toepassing zijn. Daarna zoomen we in op waar jouw sport- en beweegproject precies aan moet voldoen, om in aanmerking te komen voor een toekenning.

Randvoorwaarden Erasmus+ Sport project