Dit is een uitgave van Kenniscentrum Sport & Bewegen 

Contactgegevens
Colofon

© Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2022

Eindredactie         

Sarah Wouters

Auteurs

Ben Moonen (Sportsubsidie.nl), Jacqueline Kronenburg (Kenniscentrum Sport & Bewegen), Jill Faro (Kenniscentrum Sport & Bewegen), Daniëlle de Boer (Innofius)

Dit is een uitgave van Kenniscentrum Sport & Bewegen 

Contactgegevens
Colofon

© Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2022

Eindredactie         

Sarah Wouters

Auteurs

Ben Moonen (Sportsubsidie.nl), Jacqueline Kronenburg (Kenniscentrum Sport & Bewegen), Jill Faro (Kenniscentrum Sport & Bewegen), Daniëlle de Boer (Innofius)