• Richt een lokale speeltuinbende op. Deze community van gezinnen en professionals zorgt ervoor dat kinderen met en zonder beperking elkaar regelmatig ontmoeten en samen spelen. En ze kunnen de speelplekken in de gemeente testen op toegankelijkheid.
 • Zoek de samenwerking met ervaringsdeskundigen zoals (ouders van) kinderen met een beperking.
 • Werk samen om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking kunnen participeren, ook als het gaat om spelen. Met wie? Denk aan gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties, onderwijs, sportaanbieders en ouders en kinderen zelf

        Lees ook: Aan de slag met samen spelen en bekijk hier de praktische richtlijnen voor een inclusieve speelplek

Tips voor samen spelen

De samenspeelbril is een tool van de Speeltuinbende, die je inzicht geeft in hoe inclusief jouw speelplek is. De bril heeft twee verschillende glazen. Door het ene glas zie je de technisch- fysieke kant van spelen (het speellandschap, speeltoestellen, speelaanleidingen). Door het andere glas de sociale kant (de sociale omgeving, sfeer, de spelers, het spel). Als je door beide glazen tegelijk kijkt, zie je de samenspeel kansen en belemmeringen van speelplekken.

 • De speeltuinbende heeft een 100 - 70 - 50 regel opgesteld, gericht op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen:
 • Iedereen is 100% welkom
 • 70% van de speelaanleidingen is bereikbaar voor iedereen
 • 50% van de speelaanleidingen is bespeelbaar voor ieder kind

De samenspeelbril

Sociale barrières wegnemen

Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op jegens de kinderen met een beperking. Zij zien het kind in de eerste plaats als patiënt en vergeten dat ook een kind met een beperking gewoon een kind is dat met andere kinderen wil – en moet - spelen. Ook ‘onbekend maakt onbemind’ speelt een rol. Kinderen met en zonder beperking groeien veelal gescheiden op. Ze leren elkaar niet kennen, laat staan dat ze bevriend raken. Vooroordelen bij kinderen zonder beperking en hun ouders liggen dan op de loer. Andersom blijkt het voor kinderen met een beperking en hun ouders vaak een (te) grote stap te zijn om naar een gewone speelplek te gaan. Vooral de ouders zijn bang dat het kind zal worden aangestaard, niet wordt geaccepteerd, wordt buitengesloten en negatieve ervaringen opdoet.

Fysieke barrières wegnemen

Veel speelplekken zijn nog niet goed toegankelijk. Het toegangshek is te smal, paden zijn niet goed begaanbaar voor rollend materieel, de speeltoestellen zijn niet bereikbaar en niet bespeelbaar voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of niet goed kunnen klimmen. Dat geldt voor openbare speelplekken, maar ook voor speeltuinen en speelplekken bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvanglocaties en recreatievoorzieningen. Kinderen met een beperking zijn vaak nog niet in beeld. Er is geen verplichte regelgeving; betrokkenheid van kinderen met een beperking bij de aanleg van speelplekken is zelden aan de orde.

Kinderen met een beperking willen ook graag spelen op een fijne speelplek. Maar veel speelplekken zijn slecht toegankelijk voor kinderen met een beperking. Hetzelfde geldt voor ouders met een beperking die met hun kinderen naar een speelplek willen. In dit hoofdstuk krijg je aanknopingspunten om jouw beleid (en uitvoering) op buitenspelen inclusiever te maken.

Snel navigeren

8. Inclusief buitenspelen 

De samenspeelbril is een tool van de Speeltuinbende, die je inzicht geeft in hoe inclusief jouw speelplek is. De bril heeft twee verschillende glazen. Door het ene glas zie je de technisch- fysieke kant van spelen (het speellandschap, speeltoestellen, speelaanleidingen). Door het andere glas de sociale kant (de sociale omgeving, sfeer, de spelers, het spel). Als je door beide glazen tegelijk kijkt, zie je de samenspeel kansen en belemmeringen van speelplekken.

 • De speeltuinbende heeft een 100 - 70 - 50 regel opgesteld, gericht op het stimuleren van ontmoeting en samen spelen:
 • Iedereen is 100% welkom
 • 70% van de speelaanleidingen is bereikbaar voor iedereen
 • 50% van de speelaanleidingen is bespeelbaar voor ieder kind

De samenspeelbril

 • Richt een lokale speeltuinbende op. Deze community van gezinnen en professionals zorgt ervoor dat kinderen met en zonder beperking elkaar regelmatig ontmoeten en samen spelen. En ze kunnen de speelplekken in de gemeente testen op toegankelijkheid.
 • Zoek de samenwerking met ervaringsdeskundigen zoals (ouders van) kinderen met een beperking.
 • Werk samen om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking kunnen participeren, ook als het gaat om spelen. Met wie? Denk aan gemeente, maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties, onderwijs, sportaanbieders en ouders en kinderen zelf

Lees ook: Aan de slag met samen spelen en bekijk hier de praktische richtlijnen voor een inclusieve speelplek

Tips voor samen spelen

Sociale barrières wegnemen

Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op jegens de kinderen met een beperking. Zij zien het kind in de eerste plaats als patiënt en vergeten dat ook een kind met een beperking gewoon een kind is dat met andere kinderen wil – en moet - spelen. Ook ‘onbekend maakt onbemind’ speelt een rol. Kinderen met en zonder beperking groeien veelal gescheiden op. Ze leren elkaar niet kennen, laat staan dat ze bevriend raken. Vooroordelen bij kinderen zonder beperking en hun ouders liggen dan op de loer. Andersom blijkt het voor kinderen met een beperking en hun ouders vaak een (te) grote stap te zijn om naar een gewone speelplek te gaan. Vooral de ouders zijn bang dat het kind zal worden aangestaard, niet wordt geaccepteerd, wordt buitengesloten en negatieve ervaringen opdoet.

Fysieke barrières wegnemen

Veel speelplekken zijn nog niet goed toegankelijk. Het toegangshek is te smal, paden zijn niet goed begaanbaar voor rollend materieel, de speeltoestellen zijn niet bereikbaar en niet bespeelbaar voor kinderen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten of niet goed kunnen klimmen. Dat geldt voor openbare speelplekken, maar ook voor speeltuinen en speelplekken bij bijvoorbeeld scholen, kinderopvanglocaties en recreatievoorzieningen. Kinderen met een beperking zijn vaak nog niet in beeld. Er is geen verplichte regelgeving; betrokkenheid van kinderen met een beperking bij de aanleg van speelplekken is zelden aan de orde.

Kinderen met een beperking willen ook graag spelen op een fijne speelplek. Maar veel speelplekken zijn slecht toegankelijk voor kinderen met een beperking. Hetzelfde geldt voor ouders met een beperking die met hun kinderen naar een speelplek willen. In dit hoofdstuk krijg je aanknopingspunten om jouw beleid (en uitvoering) op buitenspelen inclusiever te maken.

Snel navigeren

8. Inclusief buitenspelen