Risicovol spelen

Risicovol spelen is iets dat kinderen van nature doen. Spelen is hoe de natuur bedacht heeft om te leren. Kinderen testen en verleggen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen.

Kinderen krijgen tegenwoordig echter steeds minder de ruimte om te leren omgaan met risico's. Er zijn minder uitdagende speelplekken en volwassenen hebben meer controle over de activiteiten van kinderen. En toch is het enorm belangrijk om in jouw beleid rekening te houden met risicovol spelen, want:

  • Door het ervaren van risicovolle situaties leren kinderen risico's inschatten en ontwikkelen ze de vaardigheid om de juiste afwegingen te maken.
  • Kinderen die vrij buitenspelen hebben een betere ontwikkeling van motorische vaardigheden, omgevingsbewustzijn, navigerend vermogen en creativiteit.
  • Bewegingen zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden zijn niet alleen leuk, maar ook van belang voor hun motorische vaardigheden, balans, valvaardigheid, coördinatie en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans, val- en bewegingsangst.
  • Risicovol spelen draagt bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Door minder bemoeienis van volwassenen hebben kinderen meer sociale interacties, kunnen ze beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
  • Het nemen van risico's draagt bij aan het ontwikkelen van een positieve houding in termen van' ik kan het' en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en de veerkracht die zij in hun verdere leven nodig hebben.

Risicovol spelen van VeiligheidNL is een aanpak waarbij kinderen aan de slag gaan met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding. Er is een test voor ouders en concrete spelsuggesties voor bijvoorbeeld spelen op hoogte of spelen uit zicht.

Speelnatuur van Staatsbosbeheer zijn plekken door het hele land waar kinderen kunne klimmen en klauteren in speelbossen, spelen met water, hutten bouwen of gewoon genieten van alles wat ze zien, ruiken en voelen. Speelnatuur vind je door het hele land, groot en klein en soms met speeltoestellen, picknicktafels en bankjes.     Lees meer

Speelnatuur van Staatsbosbeheer
Scharrelkids

Scharrelkids van IVN Natuureducatie laat ouders en kinderen ontdekken hoe leuk buitenspelen is. Scharrelkids biedt inspiratie, tips en ideeën om met het hele gezin naar buiten te gaan, de natuur in.             Lees meer

Schoolplein 14 

Schoolplein 14 van de Cruyff Foundation maakt het schoolplein weer aantrekkelijk, met lijnen en kleurvlakken op de grond en muur. Met een kleurrijk plein worden kinderen uitgedaagd om spelletjes te spelen buiten, zodat ze op een natuurlijke manier in beweging blijven.                                                             Lees meer

Natuursprong

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar, in en met de natuur. Het programma kent geschikte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zowel voor kinderen die voor het eerst met de natuur in aanraking komen, als voor kinderen die in het groen zijn opgegroeid.                               Lees meer

PLAYgrounds

PLAYgrounds stimuleert 6 tot 12-jarigen om elke dag minimaal vijftien minuten matig intensief lichamelijk actief te zijn op het schoolplein. Hiervoor wordt het schoolplein fysiek aangepast. Ook gebruikt PLAYgrounds een hotspotsysteem en klassenkisten met materiaal.                                 Lees meer

Beweeg Wijs 

Beweeg Wijs verbetert de speel- en beweegmogelijkheden op het schoolplein. Je kunt het inzetten voor kinderen van 2 tot 12 jaar in de kinderopvang en het reguliere en speciale basisonderwijs.                                        Lees meer

Lees hier zeven voorbeelden van succesvolle software aanpakken in de praktijk.

Interventies en projecten

Waarom is stimulans zo belangrijk?

Stimulansen vanuit hun sociale omgeving heeft veel invloed op het beweeggedrag van kinderen. Als kinderen aangemoedigd en ondersteund worden om te spelen en bewegen - bijvoorbeeld door ouders of professionals in de kinderopvang of school - gaan ze dat eerder doen, dan wanneer die stimulans er niet is. Ook leeftijdsgenootjes kunnen hierbij helpen.

Kinderen die meer steun krijgen, gaan eerder nieuwe uitdagingen zoeken, nieuwe dingen proberen en verbeteren zo hun beweegvaardigheden. En die steun moet niet alleen bestaan uit letterlijk fysieke steun bieden bij het spelen zelf. Net zo belangrijk is het om de hoeveelheid regels te beperken en kinderen vertrouwen en de vrijheid te geven om binnen een veilige omgeving zelf te proberen en te ontdekken.

Naast het vrij spelen, hebben het aanbieden van gestructureerde activiteiten en het actief meespelen met de kinderen veel invloed. Zo kunnen kinderen gericht bezig zijn met - of gestuurd gestimuleerd worden op - specifieke beweegvaardigheden.

Het aanleggen van een speelplek zorgt er niet automatisch voor, dat alle kinderen uit de omgeving er komen spelen. Dat is waar de zogeheten ‘software’ om de hoek komt. Daarmee bedoelen we aanpakken en interventies die buitenspelen stimuleren. Hier delen we de meest inspirerende voorbeelden, die je kunt gebruiken voor jouw beleid op buitenspelen. Ook delen we informatie over risicovol spelen.

Snel navigeren

7. Software: de beste aanpakken voor buitenspelen 

Risicovol spelen

Risicovol spelen is iets dat kinderen van nature doen. Spelen is hoe de natuur bedacht heeft om te leren. Kinderen testen en verleggen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen.

Kinderen krijgen tegenwoordig echter steeds minder de ruimte om te leren omgaan met risico's. Er zijn minder uitdagende speelplekken en volwassenen hebben meer controle over de activiteiten van kinderen. En toch is het enorm belangrijk om in jouw beleid rekening te houden met risicovol spelen, want:

  • Door het ervaren van risicovolle situaties leren kinderen risico's inschatten en ontwikkelen ze de vaardigheid om de juiste afwegingen te maken.
  • Kinderen die vrij buitenspelen hebben een betere ontwikkeling van motorische vaardigheden, omgevingsbewustzijn, navigerend vermogen en creativiteit.
  • Bewegingen zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden zijn niet alleen leuk, maar ook van belang voor hun motorische vaardigheden, balans, valvaardigheid, coördinatie en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans, val- en bewegingsangst.
  • Risicovol spelen draagt bij aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Door minder bemoeienis van volwassenen hebben kinderen meer sociale interacties, kunnen ze beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.
  • Het nemen van risico's draagt bij aan het ontwikkelen van een positieve houding in termen van' ik kan het' en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en de veerkracht die zij in hun verdere leven nodig hebben.

Risicovol spelen van VeiligheidNL is een aanpak waarbij kinderen aan de slag gaan met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding. Er is een test voor ouders en concrete spelsuggesties voor bijvoorbeeld spelen op hoogte of spelen uit zicht.

Schoolplein 14 

Schoolplein 14 van de Cruyff Foundation maakt het schoolplein weer aantrekkelijk, met lijnen en kleurvlakken op de grond en muur. Met een kleurrijk plein worden kinderen uitgedaagd om spelletjes te spelen buiten, zodat ze op een natuurlijke manier in beweging blijven.                                                             Lees meer

Speelnatuur van Staatsbosbeheer zijn plekken door het hele land waar kinderen kunne klimmen en klauteren in speelbossen, spelen met water, hutten bouwen of gewoon genieten van alles wat ze zien, ruiken en voelen. Speelnatuur vind je door het hele land, groot en klein en soms met speeltoestellen, picknicktafels en bankjes.     Lees meer

Speelnatuur van Staatsbosbeheer
Scharrelkids

Scharrelkids van IVN Natuureducatie laat ouders en kinderen ontdekken hoe leuk buitenspelen is. Scharrelkids biedt inspiratie, tips en ideeën om met het hele gezin naar buiten te gaan, de natuur in.             Lees meer

Natuursprong

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma voor kinderen van 4-12 jaar, in en met de natuur. Het programma kent geschikte activiteiten voor elke leeftijdsgroep, zowel voor kinderen die voor het eerst met de natuur in aanraking komen, als voor kinderen die in het groen zijn opgegroeid.                               Lees meer

PLAYgrounds

PLAYgrounds stimuleert 6 tot 12-jarigen om elke dag minimaal vijftien minuten matig intensief lichamelijk actief te zijn op het schoolplein. Hiervoor wordt het schoolplein fysiek aangepast. Ook gebruikt PLAYgrounds een hotspotsysteem en klassenkisten met materiaal.                                 Lees meer

Beweeg Wijs 

Beweeg Wijs verbetert de speel- en beweegmogelijkheden op het schoolplein. Je kunt het inzetten voor kinderen van 2 tot 12 jaar in de kinderopvang en het reguliere en speciale basisonderwijs.                                        Lees meer

Lees hier zeven voorbeelden van succesvolle software aanpakken in de praktijk.

Interventies en projecten

Waarom is stimulans zo belangrijk?

Stimulansen vanuit hun sociale omgeving heeft veel invloed op het beweeggedrag van kinderen. Als kinderen aangemoedigd en ondersteund worden om te spelen en bewegen - bijvoorbeeld door ouders of professionals in de kinderopvang of school - gaan ze dat eerder doen, dan wanneer die stimulans er niet is. Ook leeftijdsgenootjes kunnen hierbij helpen.

Kinderen die meer steun krijgen, gaan eerder nieuwe uitdagingen zoeken, nieuwe dingen proberen en verbeteren zo hun beweegvaardigheden. En die steun moet niet alleen bestaan uit letterlijk fysieke steun bieden bij het spelen zelf. Net zo belangrijk is het om de hoeveelheid regels te beperken en kinderen vertrouwen en de vrijheid te geven om binnen een veilige omgeving zelf te proberen en te ontdekken.

Naast het vrij spelen, hebben het aanbieden van gestructureerde activiteiten en het actief meespelen met de kinderen veel invloed. Zo kunnen kinderen gericht bezig zijn met - of gestuurd gestimuleerd worden op - specifieke beweegvaardigheden.

Het aanleggen van een speelplek zorgt er niet automatisch voor, dat alle kinderen uit de omgeving er komen spelen. Dat is waar de zogeheten ‘software’ om de hoek komt. Daarmee bedoelen we aanpakken en interventies die buitenspelen stimuleren. Hier delen we de meest inspirerende voorbeelden, die je kunt gebruiken voor jouw beleid op buitenspelen. Ook delen we informatie over risicovol spelen.

Snel navigeren

7. Software: de beste aanpakken voor buitenspelen