FIJNE MOTORIEK

GROVE MOTORIEK

COGNITIEF

SOCIAAL EMOTIONEEL

 • Balanceren
 • Vallen
 • Stoeien
 • Vechten
 • Gaan en lopen
 • Springen en landen
 • Rollen
 • Duikelen
 • Draaien
 • Gooien
 • Vangen
 • Slaan
 • Mikken
 • Trappen, schieten en mikken
 • Klimmen en klauteren
 • Zwaaien en slingeren
 • Bewegen op muziek
 • Maken van muziek

Bij de sociale ontwikkeling gaat het om de sociaal-emotionele ontwikkeling: kinderen leren samenleven met anderen en ze leren omgaan met andermans gevoelens. 

Het gaat onder andere om:

 • Taalontwikkeling en verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Rekenen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Zelfvertrouwen
 • Impulscontrole
 • Aan regels leren houden
 • Zelfstandigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Rekening houden met anderen
 • Samenwerken
 • Vertrouwen
 • Hechting
 • Oefenen met rollen
 • Omgaan met gevoelens/emoties
 • Omgaan met conflicten

Bij fijne bewegingen, zoals een kraal vastpakken, knippen en een potlood gebruiken, hebben we het over de fijne motoriek. De samenwerking tussen ogen en handen wordt oog-handcoördinatie genoemd en is hier een belangrijk aspect in. Om dit goed te kunnen, moet het kind goed kunnen zien. Het kind moet het kijken en het bewegen laten samenwerken.

Ontwikkelgebieden

Grove motoriek zijn de grote bewegingen, zoals:

Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het om de verstandelijke ontwikkeling. Het gaat om het verwerven, verwerken, opslaan en vervolgens toepassen van kennis. 

Denk hierbij aan:

Bij fijne bewegingen, zoals een kraal vastpakken, knippen en een potlood gebruiken, hebben we het over de fijne motoriek. De samenwerking tussen ogen en handen wordt oog-handcoördinatie genoemd en is hier een belangrijk aspect in. Om dit goed te kunnen, moet het kind goed kunnen zien. Het kind moet het kijken en het bewegen laten samenwerken.

FIJNE MOTORIEK

 • Zelfvertrouwen
 • Impulscontrole
 • Aan regels leren houden
 • Zelfstandigheid
 • Inlevingsvermogen
 • Rekening houden met anderen
 • Samenwerken
 • Vertrouwen
 • Hechting
 • Oefenen met rollen
 • Omgaan met gevoelens/emoties
 • Omgaan met conflicten

Bij de sociale ontwikkeling gaat het om de sociaal-emotionele ontwikkeling: kinderen leren samenleven met anderen en ze leren omgaan met andermans gevoelens. 

Het gaat onder andere om:

SOCIAAL EMOTIONEEL

 • Balanceren
 • Vallen
 • Stoeien
 • Vechten
 • Gaan en lopen
 • Springen en landen
 • Rollen
 • Duikelen
 • Draaien
 • Gooien
 • Vangen
 • Slaan
 • Mikken
 • Trappen, schieten en mikken
 • Klimmen en klauteren
 • Zwaaien en slingeren
 • Bewegen op muziek
 • Maken van muziek

Grove motoriek zijn de grote bewegingen, zoals:

GROVE MOTORIEK

 • Taalontwikkeling en verbale communicatie
 • Non-verbale communicatie
 • Rekenen
 • Ruimtelijk inzicht
 • Zintuiglijke ontwikkeling
 • Concentratie
 • Geheugen

Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het om de verstandelijke ontwikkeling. Het gaat om het verwerven, verwerken, opslaan en vervolgens toepassen van kennis. 

Denk hierbij aan:

COGNITIEF

Ontwikkel

gebieden