Uitvoeringstijd

Leeftijd

Voorbereidingstijd

Kies een spelletje. Lees de uitleg van het spelletje, pak de benodigdheden erbij en ga aan de slag!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Fijne motoriek

Cognitieve ontwikkeling

Grove motoriek

Op deze gebieden kunnen verschillende ontwikkelingen gestimuleerd worden. Deze staan per spelletje aangegeven. Bij spelletjes die de fijne motoriek stimuleren staat enkel een icoontje aangegeven en geen verdere uitleg. Wil je een kind laten werken aan een bepaald ontwikkelgebied, kun je daar eenvoudig een spelletje bij zoeken.

Bij elk spelletje staan icoontjes met uitleg van de ontwikkel- gebieden die met dat spelletje worden gestimuleerd. De ontwikkelgebieden: 

hoe werkt het?

Op deze gebieden kunnen verschillende ontwikkelingen gestimuleerd worden. Deze staan per spelletje aangegeven. Bij spelletjes die de fijne motoriek stimuleren staat enkel een icoontje aangegeven en geen verdere uitleg. Wil je een kind laten werken aan een bepaald ontwikkelgebied, kun je daar eenvoudig een spelletje bij zoeken.

Kies een spelletje. Lees de uitleg van het spelletje, pak de benodigdheden erbij en ga aan de slag!

Bij elk spelletje staan icoontjes met uitleg van de ontwikkelgebieden die met dat spelletje worden gestimuleerd. De ontwikkelgebieden: 

Grove motoriek

Cognitieve ontwikkeling

Fijne motoriek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Uitvoeringstijd

De benodigdheden staan dikgedrukt in de uitleg. Icoontjes geven aan vanaf welke leeftijd het spel geschikt is, hoeveel voorbereidingstijd je nodig hebt en hoeveel uitvoeringstijd:

Voorbereidingstijd

Leeftijd

hoe werkt het?