eigenaresse Kinderdagverblijf “Bij ons”

Tesse Nuijten,

Echt onwijs bedankt voor de Kleine Beweegsubsidie! Het is zo leuk om te zien hoe ouders met de beweegkoffers omgaan! Dit was echt een super kans om een keer wat anders te kunnen doen.

jeugdverpleegkundige Centrum Jeugd en Gezin en JMO, gemeente Den Haag

Astrid Eijkhoff,

Tijdens de werksessie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid over de JGZ richtlijn 'Motorische ontwikkeling' presenteerden jullie de praatplaten en beweegspelletjes voor 0-4 jarigen. Vanuit CJG Den Haag zijn wij enthousiast over deze producten. We nemen ze graag af.

Motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen

Resultaten in de schijnwerpers

Voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind is een goede motorische ontwikkeling van groot belang. Ouders en professionals om de kinderen heen, zoals uit de kinderopvang, uit de jeugdgezondheidszorg en buurtsportcoaches, kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van gevarieerd bewegen van jonge kinderen. Toch ontbreekt het vaak aan kennis en handvatten die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast. Daar is Kenniscentrum Sport & Bewegen mee aan de slag gegaan.

Op basis van literatuuronderzoek, aangevuld met expert opinions, is in januari 2020 een rapport uitgebracht met een overzicht van de motorische mijlpalen en tips hoe de motorische ontwikkeling met bewegen gestimuleerd kan worden. Het rapport Motorische ontwikkeling is 4.133 keer gedownload.

In focusgroepen met professionals uit de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg hebben we verkend hoe we hen het beste kunnen ondersteunen bij de praktische toepassing van de kennis. Die behoefte is vertaald naar een tweetal producten:

  • Beweegspelletjes die ouders en begeleidsters in de kinderopvang helpen bij de motorische -en ook de sociaal emotionele en cognitieve- ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar;
  • Praatplaten waarmee je op eenvoudige wijze met ouders of collega’s in gesprek gaat over het belang van bewegen bij jonge kinderen.

In zes webinars (o.a. in samenwerking met PPINK en Gezonde Kinderopvang) en een werksessie met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zijn kennis en ontwikkelde producten gepresenteerd aan in totaal 1.269 deelnemende professionals. In aansluiting daarop zijn 630 beweegspelletjes en 446 praatplaten afgenomen. Van 328 deelnemers is feedback ontvangen middels ingevulde vragenlijsten. Die feedback zal zeker benut worden bij het verder ontwikkelen van kennis en producten. Inmiddels is al duidelijk dat er behoefte is aan een e-learning. Deze ‘Mini-learning’ wordt begin 2021 gelanceerd en de eerste 180 vooraanmeldingen zijn al binnen.

De Kleine Beweegagenda

De Kleine Beweegagenda (KBA) is gestart in 2019 als voortvloeisel uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen van het Sportakkoord en richt zich op 0-4 jarigen. Dat is een doelgroep die nog onderbelicht was en een eigen aanpak vraagt. Inmiddels werkt de Gezondheidsraad aan het opstellen van een beweegadvies voor kinderen van 0-4 jaar. Kenniscentrum Sport & Bewegen is nauw betrokken bij dit traject en speelt een rol bij het vertalen van het beweegadvies naar praktische handvatten en instrumenten. Doel is dat alle professionals die met (ouders van) 0-4 jarigen werken, zoals pedagogische medewerkers in de kinderopvang, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, verpleegkundigen op het consultatiebureau en buurtsportcoaches, beter in staat zijn om kinderen voldoende en gevarieerd te laten bewegen.

Een van de projecten uit de Kleine Beweegagenda is een pilot waarbij vijf Jeugdgezondheidszorg instellingen hun wacht- en consultruimte beweegstimulerend hebben ingericht. Bijvoorbeeld door vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen op weg naar het consult. Zo’n wachtruimte laat zien dat bewegen belangrijk is, het laat kinderen (en ouders) in beweging komen en vormt meteen een mooi opstapje voor de professional en de ouder om dit onderwerp in het consult -vaker dan voorheenonder de aandacht te brengen. De inspiratiegids, waar ook andere JGZ instellingen hun voordeel mee kunnen doen, wordt op 14 april 2021 gelanceerd op het innovatieatelier van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Een tweede project is de Kleine Beweegsubsidie. Daarmee zijn 25 lokale initiatieven met een bedrag van € 1.500 ondersteund. De inzet is gericht op ouders en verzorgers van kinderen van 0-4 jaar bij het stimuleren van bewegen van deze jonge doelgroep. Daarmee is een mooi overzicht ontstaan van inspirerende aanpakken vanuit verschillende sectoren, dat momenteel gebundeld wordt en binnenkort verspreid wordt.

Voldoende en gevarieerd bewegen door 0-4 jarigen

jeugdverpleegkundige Centrum Jeugd en Gezin en JMO, gemeente Den Haag

Astrid Eijkhoff,

Tijdens de werksessie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid over de JGZ richtlijn 'Motorische ontwikkeling' presenteerden jullie de praatplaten en beweegspelletjes voor 0-4 jarigen. Vanuit CJG Den Haag zijn wij enthousiast over deze producten. We nemen ze graag af.

Voor de fysieke en psychosociale ontwikkeling van een kind is een goede motorische ontwikkeling van groot belang. Ouders en professionals om de kinderen heen, zoals uit de kinderopvang, uit de jeugdgezondheidszorg en buurtsportcoaches, kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van gevarieerd bewegen van jonge kinderen. Toch ontbreekt het vaak aan kennis en handvatten die in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast. Daar is Kenniscentrum Sport & Bewegen mee aan de slag gegaan.

Op basis van literatuuronderzoek, aangevuld met expert opinions, is in januari 2020 een rapport uitgebracht met een overzicht van de motorische mijlpalen en tips hoe de motorische ontwikkeling met bewegen gestimuleerd kan worden. Het rapport Motorische ontwikkeling is 4.133 keer gedownload.

In focusgroepen met professionals uit de kinderopvang en jeugdgezondheidszorg hebben we verkend hoe we hen het beste kunnen ondersteunen bij de praktische toepassing van de kennis. Die behoefte is vertaald naar een tweetal producten:

  • Beweegspelletjes die ouders en begeleidsters in de kinderopvang helpen bij de motorische -en ook de sociaal emotionele en cognitieve- ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar;
  • Praatplaten waarmee je op eenvoudige wijze met ouders of collega’s in gesprek gaat over het belang van bewegen bij jonge kinderen.

In zes webinars (o.a. in samenwerking met PPINK en Gezonde Kinderopvang) en een werksessie met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) zijn kennis en ontwikkelde producten gepresenteerd aan in totaal 1.269 deelnemende professionals. In aansluiting daarop zijn 630 beweegspelletjes en 446 praatplaten afgenomen. Van 328 deelnemers is feedback ontvangen middels ingevulde vragenlijsten. Die feedback zal zeker benut worden bij het verder ontwikkelen van kennis en producten. Inmiddels is al duidelijk dat er behoefte is aan een e-learning. Deze ‘Mini-learning’ wordt begin 2021 gelanceerd en de eerste 180 vooraanmeldingen zijn al binnen.

Motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen

eigenaresse Kinderdagverblijf “Bij ons”

Tesse Nuijten,

Echt onwijs bedankt voor de Kleine Beweegsubsidie! Het is zo leuk om te zien hoe ouders met de beweegkoffers omgaan! Dit was echt een super kans om een keer wat anders te kunnen doen.

De Kleine Beweegagenda (KBA) is gestart in 2019 als voortvloeisel uit het deelakkoord Vaardig in Bewegen van het Sportakkoord en richt zich op 0-4 jarigen. Dat is een doelgroep die nog onderbelicht was en een eigen aanpak vraagt. Inmiddels werkt de Gezondheidsraad aan het opstellen van een beweegadvies voor kinderen van 0-4 jaar. Kenniscentrum Sport & Bewegen is nauw betrokken bij dit traject en speelt een rol bij het vertalen van het beweegadvies naar praktische handvatten en instrumenten. Doel is dat alle professionals die met (ouders van) 0-4 jarigen werken, zoals pedagogische medewerkers in de kinderopvang, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, verpleegkundigen op het consultatiebureau en buurtsportcoaches, beter in staat zijn om kinderen voldoende en gevarieerd te laten bewegen.

Een van de projecten uit de Kleine Beweegagenda is een pilot waarbij vijf Jeugdgezondheidszorg instellingen hun wacht- en consultruimte beweegstimulerend hebben ingericht. Bijvoorbeeld door vloerstickers met patronen die kinderen springend kunnen volgen op weg naar het consult. Zo’n wachtruimte laat zien dat bewegen belangrijk is, het laat kinderen (en ouders) in beweging komen en vormt meteen een mooi opstapje voor de professional en de ouder om dit onderwerp in het consult -vaker dan voorheenonder de aandacht te brengen. De inspiratiegids, waar ook andere JGZ instellingen hun voordeel mee kunnen doen, wordt op 14 april 2021 gelanceerd op het innovatieatelier van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Een tweede project is de Kleine Beweegsubsidie. Daarmee zijn 25 lokale initiatieven met een bedrag van € 1.500 ondersteund. De inzet is gericht op ouders en verzorgers van kinderen van 0-4 jaar bij het stimuleren van bewegen van deze jonge doelgroep. Daarmee is een mooi overzicht ontstaan van inspirerende aanpakken vanuit verschillende sectoren, dat momenteel gebundeld wordt en binnenkort verspreid wordt.

De Kleine Beweegagenda

Voldoende en gevarieerd bewegen door 0-4 jarigen

Resultaten in de schijnwerpers