Voor 2021 kijken we nieuwsgierig uit naar de plannen van een nieuwe regering voor het thema sport, bewegen en gezonde leefstijl, nu onder invloed van de pandemie het draagvlak voor investeren in gezondheid en preventie groter dan ooit is. Vanuit onze kennispropositie staan we in de startblokken om hieraan een bijdrage te leveren. Mandela heeft het in een andere context gezegd, maar zijn quote is ook nu nog vol zeggingskracht: na een periode van vertwijfeling, kan sport en bewegen de mensen weer hoop geven. Sport verenigt, juist nu.

Maar 2020 was ook het jaar waarin we vrijwel alles uit ons jaarplan konden waarmaken, ondanks de zeer veranderde situatie. Het activiteitenverslag gaat hier uitgebreid op in. 

We organiseerden in de zomer rondetafelsessies met vertegenwoordigers uit de sportsector en andere stakeholders om de inzichten uit de monitor en de gevolgen voor beleid met elkaar te bespreken. Tijdens die gesprekken hoorden we vaak schrijnende verhalen hoe in deze periode de gezondheidsverschillen alleen maar groter zijn geworden. Als je je sportschoolabonnement niet meer kan betalen doordat je inkomen is gehalveerd, als alle activiteitenbegeleiding in de ouderen- en gehandicaptenzorg is stopgezet, als je enige sportmoment van de week de gymles was en je afhaakt bij de online versie: wat doet dat met mensen? Zowel mentaal als fysiek? En wat doet dat met de sector als geheel, in veerkracht en financiële houdbaarheid? Het houdt wat ons betreft niet op bij het optekenen van de problematiek: we dragen met onze toepasbare kennis bij aan oplossingen, zoals hiervoor al te lezen was. 

In samenwerking met andere thema- en kennisinstituten hebben we voor RIVM leefstijladviezen ontwikkeld voor behoud van een gezonde leefstijl in tijden van het nieuwe coronavirus. Deze adviezen kunnen professionals gebruiken om mensen te helpen (thuis) hun gezondheid op peil te houden.

Al vrij snel kwam daar op verzoek van de uitvoeringsalliantie van het Nationaal Sportakkoord de oprichting van het kennisconsortium Sport en corona bij. Met als belangrijkste opdracht voor het Mulier Instituut om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sport te monitoren, in het bijzonder de financiële gevolgen. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelde een centrale plek - www.sportencorona.nl - om de beschikbare kennis, data en praktijkvoorbeelden te delen. Ook hebben we geïnventariseerd welke vragen en problemen er leven binnen de sportsector en hebben we de sportsector van praktische instrumenten en advies voorzien om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk.

Wat heeft dat voor ons werk betekend in 2020?
We hebben in eerste instantie onmiddellijk gereageerd op de behoefte aan inspiratie en kennis rond het ‘thuis bewegen’ door al snel drukbezochte themapagina’s in te richten op het Allesoversport-portaal. Ons TopsportTopics-team ondersteunde coaches die vragen hadden over bijvoorbeeld omgaan met stress door topsporters in het kader van de pandemie.

30 december 2020: een leeg gebouw, geen medewerker te bekennen, thuis aan het werk of genietend van een welverdiende vakantie, ook thuis. Maar weinig voeten hebben dit jaar deze treden beklommen, gedwongen door de noodzakelijke coronamaatregelen. De voetstappen op de trap klinken hol in de hal. De woorden van Mandela komen nu op een ander niveau pas echt binnen. Nee, aan de komst van het coronavirus kon sport niets veranderen. Maar de waarde van sport en bewegen is nog nooit zo helder geweest als in het jaar waarin we amper konden juichen langs de lijn; waarin sportaanbieders zich vooral met protocollen en schema’s en slinkende budgetten moesten bezighouden; waarin de zo gewone wielerrondjes met vrienden moesten worden ingeruild voor individuele tochten; een jaar waarin sommigen meer zijn gaan bewegen dan ze altijd al deden, maar heel veel anderen kniezend thuis op de bank zaten. 2020 was het ‘sport en corona’-jaar.

2 januari 2020: bijna gedachteloos lopen we de trap omhoog in ons kantoorgebouw, langs de daarop geprinte quote van Nelson Mandela: “Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. Sport can create hope where once there was only despair.” Een nieuwe naam voor onze organisatie - Kenniscentrum Sport & Bewegen - en een nieuw, beloftevol jaar voor ons.

Sport verenigt, juist nu

2 januari 2020: bijna gedachteloos lopen we de trap omhoog in ons kantoorgebouw, langs de daarop geprinte quote van Nelson Mandela: “Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. Sport can create hope where once there was only despair.” Een nieuwe naam voor onze organisatie - Kenniscentrum Sport & Bewegen - en een nieuw, beloftevol jaar voor ons.

Sport verenigt, juist nu