Sinds het uitbreken van de coronapandemie en het invoeren van de maatregelen leven er binnen de sport- en beweegsector veel vragen en is er een grote behoefte aan betrouwbare data en kennis. De uitvoeringsalliantie van het Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) heeft het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd de krachten te bundelen in een kennisconsortium ‘Sport en corona’. Daarbij monitort Mulier Instituut de effecten van de maatregelen op de sport en delen wij betrouwbare kennis en data.

Op Allesoversport hebben we een centrale plek ingericht -www.sportencorona.nl - waar we actuele informatie delen over de monitor, met inspirerende artikelen en praktijkvoorbeelden. Ook inventariseren we welke vragen en problemen er leven en voorzien we de sportsector van praktische instrumenten en advies om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk.

In de zomer van 2020 hebben we samen met het Mulier Instituut zeven ronde tafel sessies georganiseerd, voor de verschillende deelsectoren binnen de sport. In elke sessie zijn de uitkomsten van de eerste monitor Sport en corona besproken en geduid, zijn vragen en behoeften geïnventariseerd en innovaties gedeeld waarmee de monitor verder kan worden aangescherpt. De opbrengst is benut bij de publicatie van de tweede monitor in november 2020.

De opbrengsten uit de ronde tafel bijeenkomsten zijn verder besproken met de uitvoeringsalliantie en vertaald in verschillende artikelen. De artikelen zijn gepubliceerd op het platform Sportencorona en geïllustreerd met verschillende goede voorbeelden. Deze werkzaamheden zullen we continueren in 2021.

Resultaten in de schijnwerpers

Sport en corona

Sinds het uitbreken van de coronapandemie en het invoeren van de maatregelen leven er binnen de sport- en beweegsector veel vragen en is er een grote behoefte aan betrouwbare data en kennis. De uitvoeringsalliantie van het Sportakkoord (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) heeft het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen gevraagd de krachten te bundelen in een kennisconsortium ‘Sport en corona’. Daarbij monitort Mulier Instituut de effecten van de maatregelen op de sport en delen wij betrouwbare kennis en data.

Op Allesoversport hebben we een centrale plek ingericht -www.sportencorona.nl - waar we actuele informatie delen over de monitor, met inspirerende artikelen en praktijkvoorbeelden. Ook inventariseren we welke vragen en problemen er leven en voorzien we de sportsector van praktische instrumenten en advies om de kennis toe te passen binnen beleid en praktijk.

In de zomer van 2020 hebben we samen met het Mulier Instituut zeven ronde tafel sessies georganiseerd, voor de verschillende deelsectoren binnen de sport. In elke sessie zijn de uitkomsten van de eerste monitor Sport en corona besproken en geduid, zijn vragen en behoeften geïnventariseerd en innovaties gedeeld waarmee de monitor verder kan worden aangescherpt. De opbrengst is benut bij de publicatie van de tweede monitor in november 2020.

De opbrengsten uit de ronde tafel bijeenkomsten zijn verder besproken met de uitvoeringsalliantie en vertaald in verschillende artikelen. De artikelen zijn gepubliceerd op het platform Sportencorona en geïllustreerd met verschillende goede voorbeelden. Deze werkzaamheden zullen we continueren in 2021.

Sport en corona

Resultaten in de schijnwerpers