11._jeugd_in_armoede.png
kleurverloop_header.png

Sport en bewegen voor jeugd in het gemeentelijk armoedebeleid

Spelen, sporten en bewegen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Sporten en bewegen zou daarom bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen en jongeren. Toch zijn er nog altijd kinderen die door armoede niet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten.

Bijna alle gemeenten hebben beleidsmatig aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. Negentig procent biedt voorzieningen in natura om sport- en cultuurdeelname onder deze kinderen te bevorderen. Vooral de laatste twee jaar zie je dat gemeenten extra middelen inzetten voor bestaande kindvoorzieningen zoals contributie voor sport- en cultuurverenigingen en het aanschaffen van sportkleding.

Toch sporten kinderen die arm opgroeien wekelijks minder en ze zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan kinderen uit meer welvarende gezinnen. Gemeenten geven aan dat het vinden en identificeren van kinderen en gezinnen in armoede lastig is. In 2017 had slechts 40% van de gemeenten de (door hen gedefinieerde) doelgroep van kinderen in armoede volledig in beeld.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de ervaringen van zes gemeenten en lokale uitvoerders beschreven in een artikelenreeks over sport en bewegen in het gemeentelijke armoedebeleid, gepubliceerd in december. Hierin delen we praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en inspiratie voor beleidsmedewerkers. Waar zetten de gemeenten op in en welk effect heeft hun beleid? Met wie werken ze samen en hoe zorgen ze ervoor dat deze moeilijke doelgroep hun aanbod weet te vinden en daar gebruik van maakt?

ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

nummer_11.png
kind_sporten2.png
kleurverloop_header.png
11._jeugd_in_armoede.png
ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

Sport en bewegen voor jeugd in het gemeentelijk armoedebeleid

kind_sporten2.png
nummer_11.png

Spelen, sporten en bewegen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Sporten en bewegen zou daarom bereikbaar en toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen en jongeren. Toch zijn er nog altijd kinderen die door armoede niet kunnen meedoen aan sport- en beweegactiviteiten.

Bijna alle gemeenten hebben beleidsmatig aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien. Negentig procent biedt voorzieningen in natura om sport- en cultuurdeelname onder deze kinderen te bevorderen. Vooral de laatste twee jaar zie je dat gemeenten extra middelen inzetten voor bestaande kindvoorzieningen zoals contributie voor sport- en cultuurverenigingen en het aanschaffen van sportkleding.

Toch sporten kinderen die arm opgroeien wekelijks minder en ze zijn minder vaak lid van een sportvereniging dan kinderen uit meer welvarende gezinnen. Gemeenten geven aan dat het vinden en identificeren van kinderen en gezinnen in armoede lastig is. In 2017 had slechts 40% van de gemeenten de (door hen gedefinieerde) doelgroep van kinderen in armoede volledig in beeld.

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de ervaringen van zes gemeenten en lokale uitvoerders beschreven in een artikelenreeks over sport en bewegen in het gemeentelijke armoedebeleid, gepubliceerd in december. Hierin delen we praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en inspiratie voor beleidsmedewerkers. Waar zetten de gemeenten op in en welk effect heeft hun beleid? Met wie werken ze samen en hoe zorgen ze ervoor dat deze moeilijke doelgroep hun aanbod weet te vinden en daar gebruik van maakt?