beleidsadviseur gemeente Ede

Dennis Zwartkruis,

Het rapport is voor ons erg bruikbaar. We kunnen er de highlights uithalen voor onze nieuwe sportnota en zorgen voor de juiste onderbouwing. In de raad hebben we het al benut om uitleg te geven over onze sportdeelname. We zien het dan ook vooral als een eerste aanzet om het gesprek over de waarde van sport en bewegen aan te gaan zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

Gemeenten hebben vanwege de decentralisatie steeds meer taken op hun bordje gekregen, zonder dat de budgetten evenredig stijgen. Er wordt druk gevoeld om te bezuinigen en door de coronacrisis is die druk nog eens hoger geworden. Daarbij wordt zeker ook naar sport gekeken. De behoefte om aan te tonen dat investeringen in sport en bewegen maatschappelijke meerwaarde hebben, groeit.

De uitkomsten van het SROI onderzoek (Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2019) zijn in 2020 vertaald naar een online SROI dashboard. Dit instrument maakt het, op lokaal niveau, mogelijk in te schatten wat de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen is. Op het gebied van gezondheid, maar ook richting arbeid en op sociale factoren. Met dit dashboard helpen we gemeenten om het gesprek over die waarde beter te kunnen voeren.

Naast een basis variant biedt het premium SROI dashboard de mogelijkheid zich te vergelijken met een peer group van andere gemeenten met vergelijkbare sociaaleconomische variabelen. Daaraan gekoppeld biedt Kenniscentrum Sport & Bewegen een verdiepingsgesprek, waarin de cijfers worden geduid en gekeken wordt naar de vervolgstappen die een gemeente kan zetten.

Het online SROI dashboard blijkt een succes: in 2020 telden we 119 gebruikers, waaronder 54 gemeenteambtenaren, maar bijvoorbeeld ook sportformateurs, andere gemeentelijke adviseurs en sportorganisaties. Voor zes gemeenten is een verdiepende analyse uitgevoerd en na de lancering van de premium variant in september 2020 was Rotterdam de eerste afnemer.

We hopen in 2021 meer gemeenten met dit instrument op weg te helpen en blijven werken aan de actualiteit van het dashboard, aan de hand van nieuwe data over sporten beweeggedrag en waarderingsmogelijkheden.

Resultaten in de schijnwerpers

Social return on investment - online SROI dashboard

beleidsadviseur gemeente Ede

Dennis Zwartkruis,

Het rapport is voor ons erg bruikbaar. We kunnen er de highlights uithalen voor onze nieuwe sportnota en zorgen voor de juiste onderbouwing. In de raad hebben we het al benut om uitleg te geven over onze sportdeelname. We zien het dan ook vooral als een eerste aanzet om het gesprek over de waarde van sport en bewegen aan te gaan zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

Gemeenten hebben vanwege de decentralisatie steeds meer taken op hun bordje gekregen, zonder dat de budgetten evenredig stijgen. Er wordt druk gevoeld om te bezuinigen en door de coronacrisis is die druk nog eens hoger geworden. Daarbij wordt zeker ook naar sport gekeken. De behoefte om aan te tonen dat investeringen in sport en bewegen maatschappelijke meerwaarde hebben, groeit.

De uitkomsten van het SROI onderzoek (Rebel en Mulier Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen, 2019) zijn in 2020 vertaald naar een online SROI dashboard. Dit instrument maakt het, op lokaal niveau, mogelijk in te schatten wat de maatschappelijke meerwaarde van sport en bewegen is. Op het gebied van gezondheid, maar ook richting arbeid en op sociale factoren. Met dit dashboard helpen we gemeenten om het gesprek over die waarde beter te kunnen voeren.

Naast een basis variant biedt het premium SROI dashboard de mogelijkheid zich te vergelijken met een peer group van andere gemeenten met vergelijkbare sociaaleconomische variabelen. Daaraan gekoppeld biedt Kenniscentrum Sport & Bewegen een verdiepingsgesprek, waarin de cijfers worden geduid en gekeken wordt naar de vervolgstappen die een gemeente kan zetten.

Het online SROI dashboard blijkt een succes: in 2020 telden we 119 gebruikers, waaronder 54 gemeenteambtenaren, maar bijvoorbeeld ook sportformateurs, andere gemeentelijke adviseurs en sportorganisaties. Voor zes gemeenten is een verdiepende analyse uitgevoerd en na de lancering van de premium variant in september 2020 was Rotterdam de eerste afnemer.

We hopen in 2021 meer gemeenten met dit instrument op weg te helpen en blijven werken aan de actualiteit van het dashboard, aan de hand van nieuwe data over sporten beweeggedrag en waarderingsmogelijkheden.

Social return on investment - online SROI dashboard

Resultaten in de schijnwerpers