5.-onderzoeksagendaklein.jpg
kleurverloop_header.png

Onderzoeks- en innovatieagenda voor sport en bewegen

Een missiegedreven onderzoeks- en innovatieagenda voor het domein van sport en bewegen; dat is de wens en inzet van het ministerie van VWS en samenwerkende partijen NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, Sportinnovator en ZonMw. Een onderzoeksagenda waarvoor de belangrijkste vraagstukken -de missies- worden geïnventariseerd en waarbij de eindgebruiker vanaf het begin betrokken is.

Het betreft vraagstukken die met wetenschap kunnen worden opgelost en maatschappelijke impact hebben. Voorwaarde is bovendien dat de vraagstukken aansluiten bij de uitgangspunten van de zes deelakkoorden van het Sportakkoord en het Preventieakkoord, en dat oplossingen voor 2040 gerealiseerd kunnen worden. Daarmee wordt een volgende stap gezet na de eerder opgestelde Kennis- en Innovatieagenda Sport 2015-2020 die vooral aanbodgericht was.

VWS heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen en ZonMw gevraagd om een procesvoorstel te schrijven om te komen tot een dergelijke onderzoeks- en innovatieagenda. Eind 2020 is het procesvoorstel goedgekeurd door VWS en in de eerste helft van 2021 vindt de uitrol plaats. De grootste uitdaging zal zijn om de gewenste burgerparticipatie te realiseren.

De eerste stap in 2021 is het definiëren van een viertal missies en een toetsingskader waarlangs de ingebrachte vraagstukken geprioriteerd kunnen worden. In de fase daarna kunnen aanvragen voor financiering middels een call worden ingediend.

De onderzoeks- en innovatieagenda zal bepalend zijn voor het onderzoeksklimaat van de komende jaren. De ervaringen uit de coronacrisis laten des te meer zien dat het belang van bewegen, een goede gezondheid en preventie voor langere tijd aandacht vraagt.

ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

nummer_5.png
resultaat_5.png
kleurverloop_header.png
5.-onderzoeksagendaklein.jpg
resultaat_5.png
nummer_5.png
ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

Onderzoeks- en innovatieagenda voor sport en bewegen

Een missiegedreven onderzoeks- en innovatieagenda voor het domein van sport en bewegen; dat is de wens en inzet van het ministerie van VWS en samenwerkende partijen NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, VSG, Sportinnovator en ZonMw. Een onderzoeksagenda waarvoor de belangrijkste vraagstukken -de missies- worden geïnventariseerd en waarbij de eindgebruiker vanaf het begin betrokken is.

Het betreft vraagstukken die met wetenschap kunnen worden opgelost en maatschappelijke impact hebben. Voorwaarde is bovendien dat de vraagstukken aansluiten bij de uitgangspunten van de zes deelakkoorden van het Sportakkoord en het Preventieakkoord, en dat oplossingen voor 2040 gerealiseerd kunnen worden. Daarmee wordt een volgende stap gezet na de eerder opgestelde Kennis- en Innovatieagenda Sport 2015-2020 die vooral aanbodgericht was.

VWS heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen en ZonMw gevraagd om een procesvoorstel te schrijven om te komen tot een dergelijke onderzoeks- en innovatieagenda. Eind 2020 is het procesvoorstel goedgekeurd door VWS en in de eerste helft van 2021 vindt de uitrol plaats. De grootste uitdaging zal zijn om de gewenste burgerparticipatie te realiseren.

De eerste stap in 2021 is het definiëren van een viertal missies en een toetsingskader waarlangs de ingebrachte vraagstukken geprioriteerd kunnen worden. In de fase daarna kunnen aanvragen voor financiering middels een call worden ingediend.

De onderzoeks- en innovatieagenda zal bepalend zijn voor het onderzoeksklimaat van de komende jaren. De ervaringen uit de coronacrisis laten des te meer zien dat het belang van bewegen, een goede gezondheid en preventie voor langere tijd aandacht vraagt.