kleurverloop_header.png
14._werkplaatsen_buurtsportcoach.png

Kennisuitwisseling voor en door teamleiders van buurtsportcoaches

Teamleiders van buurtsportcoaches vormen een belangrijke laag binnen de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Ze zijn in de gemeente het aanspreekpunt voor meerdere partijen. Ze leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid, stellen uitvoeringsplannen op en sturen de uitvoerders aan. Kortom, ze zijn een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk.

In 2019 bleken teamleiders veel behoefte te hebben aan uitwisseling van kennis en ervaring. In 2020 hebben we een vervolg gegeven aan de werkplaatsen voor teamleiders, door de coronamaatregelen in een digitale vorm. Zo’n zeventig teamleiders wisselden ervaringen en tips uit over actuele vraagstukken, bijvoorbeeld over de uitdaging van leidinggeven aan buurtsportcoaches op afstand. De coronacrisis biedt tegelijkertijd kansen voor meer samenwerking in het sociale domein.

Een ander thema is het monitoren en in kaart brengen van de opbrengsten van de inzet van de buurtsportcoach. We hebben de inzichten uit de werkplaatsen beschreven in twee artikelen met praktische tips en voorbeelden en gedeeld met gemeenten en werkgevers van de bijna 500 teamleiders en coördinatoren in het land. Een handreiking voor teamleiders over het voeren van gesprekken met de gemeenten over monitoring en verantwoording is nog in ontwikkeling.

Met ingang van 2021 draagt Kenniscentrum Sport & Bewegen het organiseren van de werkplaatsen over aan Wij Buurtsportcoaches, het landelijk netwerk voor en door alle sport- en beweegprofessionals die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties actief zijn. We blijven een inhoudelijke rol vervullen bij het vervolg van de werkplaatsen.

asset_3.svg
asset_2.svg
ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

nummer_14.png

Hartelijk dank voor de waardevolle sessies die jullie organiseerden. Voor mij waren dit altijd zeer inspirerende en waardevolle sessies. Hopelijk kan Wij Buurtsportcoaches hier een mooi vervolg aan geven.

afbeelding_6_3.png (copy)

Patrick Bruggeman,

SportUtrecht

asset_1.svg
kleurverloop_header.png
14._werkplaatsen_buurtsportcoach.png
ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

nummer_14.png

Teamleiders van buurtsportcoaches vormen een belangrijke laag binnen de ‘Brede Regeling Combinatiefuncties’. Ze zijn in de gemeente het aanspreekpunt voor meerdere partijen. Ze leveren een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid, stellen uitvoeringsplannen op en sturen de uitvoerders aan. Kortom, ze zijn een belangrijke schakel tussen beleid en praktijk.

In 2019 bleken teamleiders veel behoefte te hebben aan uitwisseling van kennis en ervaring. In 2020 hebben we een vervolg gegeven aan de werkplaatsen voor teamleiders, door de coronamaatregelen in een digitale vorm. Zo’n zeventig teamleiders wisselden ervaringen en tips uit over actuele vraagstukken, bijvoorbeeld over de uitdaging van leidinggeven aan buurtsportcoaches op afstand. De coronacrisis biedt tegelijkertijd kansen voor meer samenwerking in het sociale domein.

Een ander thema is het monitoren en in kaart brengen van de opbrengsten van de inzet van de buurtsportcoach. We hebben de inzichten uit de werkplaatsen beschreven in twee artikelen met praktische tips en voorbeelden en gedeeld met gemeenten en werkgevers van de bijna 500 teamleiders en coördinatoren in het land. Een handreiking voor teamleiders over het voeren van gesprekken met de gemeenten over monitoring en verantwoording is nog in ontwikkeling.

Met ingang van 2021 draagt Kenniscentrum Sport & Bewegen het organiseren van de werkplaatsen over aan Wij Buurtsportcoaches, het landelijk netwerk voor en door alle sport- en beweegprofessionals die vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties actief zijn. We blijven een inhoudelijke rol vervullen bij het vervolg van de werkplaatsen.

Kennisuitwisseling voor en door teamleiders van buurtsportcoaches

afbeelding_14_illustratie.png

Hartelijk dank voor de waardevolle sessies die jullie organiseerden. Voor mij waren dit altijd zeer inspirerende en waardevolle sessies. Hopelijk kan Wij Buurtsportcoaches hier een mooi vervolg aan geven.

afbeelding_6_3.png (copy)

Patrick Bruggeman,

SportUtrecht