Resultaten in de schijnwerpers

Sporten is meer dan alleen bewegen. Kinderen leren door sport niet alleen motorische vaardigheden, ze ontwikkelen zich ook sociaal en mentaal. In sportclubs met een goed pedagogisch sportklimaat staat de ontwikkeling van jonge sporters centraal en is alles erop gericht het plezier in sporten te behouden.

Op 3 februari 2020 heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met Hogeschool Windesheim en NOC*NSF het kenniscafé ‘Op naar een pedagogisch sportklimaat’ georganiseerd.

Zo’n 70 buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers van gemeenten, bondsmedewerkers, jeugdwerkers en onderzoekers namen deel.

Bij deze professionals is het belang van sociale veiligheid bij het sporten duidelijk, maar hoe realiseer je dat? Welke aanpakken zijn inmiddels ontwikkeld en hoe zet je die optimaal in binnen je gemeente of sportvereniging?

Er is al veel kennis op dit thema en zowel in Nederland als daarbuiten wordt in verschillende projecten aandacht gegeven aan het pedagogisch sportklimaat, zoals in het onderzoek ‘Kids first, op naar een pedagogisch club klimaat’. Aan het eind van de middag is de conclusie dat professionals vooral het overzicht missen van wat er al ontwikkeld is. Reden voor Kenniscentrum Sport & Bewegen om in 2021 een landingspagina ‘pedagogisch sportklimaat’ in te richten met kennis en een overzicht van beschikbare aanpakken, instrumenten en goede voorbeelden.

Kenniscafé Sport Live!
‘Op naar een Pedagogisch Sportklimaat’

Sporten is meer dan alleen bewegen. Kinderen leren door sport niet alleen motorische vaardigheden, ze ontwikkelen zich ook sociaal en mentaal. In sportclubs met een goed pedagogisch sportklimaat staat de ontwikkeling van jonge sporters centraal en is alles erop gericht het plezier in sporten te behouden.

Op 3 februari 2020 heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met Hogeschool Windesheim en NOC*NSF het kenniscafé ‘Op naar een pedagogisch sportklimaat’ georganiseerd.

Zo’n 70 buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers van gemeenten, bondsmedewerkers, jeugdwerkers en onderzoekers namen deel.

Bij deze professionals is het belang van sociale veiligheid bij het sporten duidelijk, maar hoe realiseer je dat? Welke aanpakken zijn inmiddels ontwikkeld en hoe zet je die optimaal in binnen je gemeente of sportvereniging?

Er is al veel kennis op dit thema en zowel in Nederland als daarbuiten wordt in verschillende projecten aandacht gegeven aan het pedagogisch sportklimaat, zoals in het onderzoek ‘Kids first, op naar een pedagogisch club klimaat’. Aan het eind van de middag is de conclusie dat professionals vooral het overzicht missen van wat er al ontwikkeld is. Reden voor Kenniscentrum Sport & Bewegen om in 2021 een landingspagina ‘pedagogisch sportklimaat’ in te richten met kennis en een overzicht van beschikbare aanpakken, instrumenten en goede voorbeelden.

Kenniscafé Sport Live!
‘Op naar een Pedagogisch Sportklimaat’

Resultaten in de schijnwerpers