projectleider pilot Sporthulpmiddelen Gemeente Emmen

Mark Nicolai,

De handreiking bevat een duidelijke beschrijving van de problematiek rondom de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen en biedt tevens gewenste oplossingsrichtingen aan. Dit maakt dat de handreiking voor ons in Emmen een veelgebruikt document is, dat als leidraad dient voor het optimaliseren van de keten.”

De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat geldt uiteraard ook voor mensen met een fysieke beperking. 

Velen van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike, of een lichaamsgebonden prothese. Wat iemand precies nodig heeft, hangt af van iemands beperking én van de gewenste sport. In de praktijk blijkt dit een uitdaging: door gebrek aan kennis bij gebruikers en betrokken partijen en de ingewikkelde regels binnen de Zorgverzekeringswet.

Dit leidt ertoe dat veel verzoeken binnenkomen bij het Wmo loket van gemeenten die daar elk hun eigen beleid in voeren. Het gevolg: van de doelgroep van zo’n 80.000 mensen die bij het sporten zijn aangewezen op een hulpmiddel, blijven er tienduizenden langs de kant staan.

Om sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken, werken we in opdracht van VWS aan mogelijke verbeteringen. In samenwerking met Special Heroes NL, Gehandicaptensport NL en Esther Vergeer Foundation is op 25 juni 2020 de Handreiking Sporthulpmiddelen uitgebracht: een eerste stap in de goede richting. De handreiking bevat informatie over de aanvraag route en financiering, handvatten voor meer samenwerking in de hele keten (professionals, beleidsmakers en -uitvoerders), praktijkervaringen en concrete aanbevelingen. Mede dankzij de belangstelling in de media is de handreiking in 2020 1.200 keer gedownload.

De handreiking is onderdeel van een langer lopend project. In drie pilots toetsen we de voorgestelde aanbevelingen en verbeteringen. De leerpunten, tips & tricks die de pilots opleveren, verwerken we in een geactualiseerde handreiking die najaar 2021 gereed is.

Resultaten in de schijnwerpers

Handreiking Sporthulpmiddelen

projectleider pilot Sporthulpmiddelen Gemeente Emmen

Mark Nicolai,

De handreiking bevat een duidelijke beschrijving van de problematiek rondom de beschikbaarheid en bereikbaarheid van sporthulpmiddelen en biedt tevens gewenste oplossingsrichtingen aan. Dit maakt dat de handreiking voor ons in Emmen een veelgebruikt document is, dat als leidraad dient voor het optimaliseren van de keten.”

De ambitie in het Nationaal Sportakkoord is dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat geldt uiteraard ook voor mensen met een fysieke beperking. 

Velen van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike, of een lichaamsgebonden prothese. Wat iemand precies nodig heeft, hangt af van iemands beperking én van de gewenste sport. In de praktijk blijkt dit een uitdaging: door gebrek aan kennis bij gebruikers en betrokken partijen en de ingewikkelde regels binnen de Zorgverzekeringswet.

Dit leidt ertoe dat veel verzoeken binnenkomen bij het Wmo loket van gemeenten die daar elk hun eigen beleid in voeren. Het gevolg: van de doelgroep van zo’n 80.000 mensen die bij het sporten zijn aangewezen op een hulpmiddel, blijven er tienduizenden langs de kant staan.

Om sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken, werken we in opdracht van VWS aan mogelijke verbeteringen. In samenwerking met Special Heroes NL, Gehandicaptensport NL en Esther Vergeer Foundation is op 25 juni 2020 de Handreiking Sporthulpmiddelen uitgebracht: een eerste stap in de goede richting. De handreiking bevat informatie over de aanvraag route en financiering, handvatten voor meer samenwerking in de hele keten (professionals, beleidsmakers en -uitvoerders), praktijkervaringen en concrete aanbevelingen. Mede dankzij de belangstelling in de media is de handreiking in 2020 1.200 keer gedownload.

De handreiking is onderdeel van een langer lopend project. In drie pilots toetsen we de voorgestelde aanbevelingen en verbeteringen. De leerpunten, tips & tricks die de pilots opleveren, verwerken we in een geactualiseerde handreiking die najaar 2021 gereed is.

Handreiking Sporthulpmiddelen

Resultaten in de schijnwerpers