directeur Sport, ministerie van VWS

Annelies Pleyte,

Complimenten aan het Kenniscentrum Sport & Bewegen, voor de opzet en uitdaging, maar ook zeker aan de andere medeorganisatoren! Het is niet evident om een week aan webinars zo even als nieuw concept online aan te bieden aan de mensen ‘thuis’!


Hoe staat het met de Breed Motorische Ontwikkeling van de jeugd? Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseerde van 5 t/m 9 oktober 2020 samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’. Deze eerste editie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd en was door de vorm en de brede samenwerking een groot succes.

We weten allemaal hoe belangrijk het is voor de jeugd om in beweging te blijven. Breed Motorische Ontwikkeling betekent bovendien dat kinderen gevarieerd bewegen, sporten en buitenspelen en dat geeft een brede basis voor gezondheid, plezier in bewegen en gunstige effecten op andere ontwikkelingsgebieden.

In de week van de motoriek hebben we in zeven webinars een groot aantal professionals uit het onderwijs, de kinderopvang, gemeenten, buurt en sport(-verenigingen) kunnen informeren over het belang van Breed Motorische Ontwikkeling en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. De 1.091 deelnemers aan een of meer webinars - (vak)leerkrachten primair onderwijs, medewerkers kinderopvang, gemeenteambtenaren, buurtsportcoaches, sportservicemedewerkers e.a. - zijn geïnspireerd met goede voorbeelden en praktische tips om mee aan de slag te gaan.

Dankzij een goede communicatiestrategie genereerde het event veel aandacht: 7.395 unieke bezoekers aan de eventpagina van Kenniscentrum Sport & Bewegen, 17.321 personen zijn bereikt met een online nieuwsbrief en we telden 335.000 views op berichten in de sociale media. Gezien het succes krijgt de week van de motoriek in 2021 zeker een vervolg.

Ook na de week was er veel belangstelling om de webinars terug te kijken en de uitkomsten, inspirerende voorbeelden en interviews zijn verwerkt tot een digitaal magazine. Het magazine is in korte tijd 650 keer gedownload.

Resultaten in de schijnwerpers

De week van de motoriek

directeur Sport, ministerie van VWS

Annelies Pleyte,

Complimenten aan het Kenniscentrum Sport & Bewegen, voor de opzet en uitdaging, maar ook zeker aan de andere medeorganisatoren! Het is niet evident om een week aan webinars zo even als nieuw concept online aan te bieden aan de mensen ‘thuis’!


Hoe staat het met de Breed Motorische Ontwikkeling van de jeugd? Kenniscentrum Sport & Bewegen organiseerde van 5 t/m 9 oktober 2020 samen met het ministerie van VWS, NOC*NSF, Mulier Instituut, KVLO en de VSG een themaweek om meer aandacht te vragen voor het ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’. Deze eerste editie heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd en was door de vorm en de brede samenwerking een groot succes.

We weten allemaal hoe belangrijk het is voor de jeugd om in beweging te blijven. Breed Motorische Ontwikkeling betekent bovendien dat kinderen gevarieerd bewegen, sporten en buitenspelen en dat geeft een brede basis voor gezondheid, plezier in bewegen en gunstige effecten op andere ontwikkelingsgebieden.

In de week van de motoriek hebben we in zeven webinars een groot aantal professionals uit het onderwijs, de kinderopvang, gemeenten, buurt en sport(-verenigingen) kunnen informeren over het belang van Breed Motorische Ontwikkeling en de wetenschappelijke onderbouwing ervan. De 1.091 deelnemers aan een of meer webinars - (vak)leerkrachten primair onderwijs, medewerkers kinderopvang, gemeenteambtenaren, buurtsportcoaches, sportservicemedewerkers e.a. - zijn geïnspireerd met goede voorbeelden en praktische tips om mee aan de slag te gaan.

Dankzij een goede communicatiestrategie genereerde het event veel aandacht: 7.395 unieke bezoekers aan de eventpagina van Kenniscentrum Sport & Bewegen, 17.321 personen zijn bereikt met een online nieuwsbrief en we telden 335.000 views op berichten in de sociale media. Gezien het succes krijgt de week van de motoriek in 2021 zeker een vervolg.

Ook na de week was er veel belangstelling om de webinars terug te kijken en de uitkomsten, inspirerende voorbeelden en interviews zijn verwerkt tot een digitaal magazine. Het magazine is in korte tijd 650 keer gedownload.

De week van de motoriek

Resultaten in de schijnwerpers