shutterstock_1178383252_verkleind.jpg
kleurverloop_header.png

Bewegen en sport in en om school

Kenniscentrum Sport & Bewegen en de KVLO hebben een serie van drie filmpjes gemaakt om scholen te ondersteunen bij het beter vormgeven van hun beweegbeleid. De filmpjes zijn gericht op het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Hierin worden professionals die bezig zijn met meer sport en bewegen in en om school geïnspireerd met aansprekende voorbeelden. Denk hierbij aan het realiseren van een dynamische schooldag, waarbij naast de gymlessen ook aandacht is voor bewegend leren in de klas, het inlassen van ‘energizers’ en kwalitatief beter bewegen op het schoolplein in de pauzes en een naschools aanbod in samenwerking met sportaanbieders in de wijk.

In het filmpje voor het PO , opgenomen bij basisschool de Waterhof in Delft, is goed te zien hoe de schooldirectie, de leerkrachten en de vakleerkracht lichamelijke opvoeding samenwerken en elkaar inspireren om sport en bewegen logisch onderdeel te laten zijn van de schooldag. De Waterhof is een Gezonde school en heeft het deelcertificaat Bewegen en Sport inmiddels een paar jaar.

De filmpjes zijn benut als onderdeel van de zeven online trainingen waarmee in 2020 opnieuw 120 Gezonde school coördinatoren zijn bijgeschoold.

ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

nummer_10.png
afbeelding_10_2.png

“Hele fijne training, goede opbouw met ruimte voor bewegen, veel informatie en concrete tips.”

afbeelding_10.png

“Bedankt voor deze scholing! Veel informatie waar wij als school mee aan de slag kunnen.”

Enkele reacties op
de online training van Gezonde School coördinatoren:

kleurverloop_header.png
shutterstock_1178383252_verkleind.jpg
ksb_plus_2.png

Resultaten in de schijnwerpers

Bewegen en sport in en om school

Kenniscentrum Sport & Bewegen en de KVLO hebben een serie van drie filmpjes gemaakt om scholen te ondersteunen bij het beter vormgeven van hun beweegbeleid. De filmpjes zijn gericht op het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Hierin worden professionals die bezig zijn met meer sport en bewegen in en om school geïnspireerd met aansprekende voorbeelden. Denk hierbij aan het realiseren van een dynamische schooldag, waarbij naast de gymlessen ook aandacht is voor bewegend leren in de klas, het inlassen van ‘energizers’ en kwalitatief beter bewegen op het schoolplein in de pauzes en een naschools aanbod in samenwerking met sportaanbieders in de wijk.

In het filmpje voor het PO , opgenomen bij basisschool de Waterhof in Delft, is goed te zien hoe de schooldirectie, de leerkrachten en de vakleerkracht lichamelijke opvoeding samenwerken en elkaar inspireren om sport en bewegen logisch onderdeel te laten zijn van de schooldag. De Waterhof is een Gezonde school en heeft het deelcertificaat Bewegen en Sport inmiddels een paar jaar.

De filmpjes zijn benut als onderdeel van de zeven online trainingen waarmee in 2020 opnieuw 120 Gezonde school coördinatoren zijn bijgeschoold.

nummer_10.png
afbeelding_10.png

“Bedankt voor deze scholing! Veel informatie waar wij als school mee aan de slag kunnen.”

Enkele reacties op
de online training van Gezonde School coördinatoren:

afbeelding_10_2.png

“Hele fijne training, goede opbouw met ruimte voor bewegen, veel informatie en concrete tips.”