voorzitter Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen

Rita van Driel, 

De buitenruimte is voor en van iedereen. Juist nu. Wie geef jij de ruimte? Wie neem jij mee naar buiten? Het was een inspirerende middag. Nog veel werk te doen!

Kenniscafé inclusieve beweegvriendelijke omgeving

Resultaten in de schijnwerpers

Sporten en bewegen in de openbare ruimte groeit en er is steeds meer aandacht voor het thema beweegvriendelijke omgeving, ook in het kader van de Omgevingswet. Toch constateert de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ dat er 2 miljoen mensen in Nederland zijn die niet vanzelfsprekend sporten en bewegen. Het gaat om een diverse groep met verschillende achtergronden zoals mensen met een fysieke beperking, slechtzienden en slechthorenden, ouderen met dementie.

Gemeenten en provincies hebben veel vragen over de inrichting van de buitenruimte: Waaraan moet een inclusieve beweegvriendelijke omgeving voldoen? Welke fysieke en mentale drempels worden ervaren om te kunnen deelnemen aan sport en bewegen in de openbare ruimte? In welke gemeenten zijn ze erin geslaagd deze hindernissen weg te nemen en hoe kunnen we leren van goede voorbeelden?

Om het thema inclusieve beweegvriendelijke omgeving onder de aandacht te brengen organiseerde Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ op 26 oktober 2020 een online kenniscafé met de titel: ‘Wie geven we de ruimte?’. Het kenniscafé kon rekenen op de interesse van 79 deelnemers: beleidsmedewerkers van gemeenten, buurtsportcoaches en ontwerpers van buitenruimte. Na afloop is de opname van het kenniscafé nog eens 137 keer bekeken. Naast kennis en informatie over landelijk en lokaal beleid zijn ook concrete ontwerptips aan bod gekomen en goede praktijkvoorbeelden. De opbrengst wordt in 2021 verwerkt tot een inspiratiegids. 

Het doel van de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ is het werkveld bewust te maken van de mogelijkheden en belemmeringen om te gaan sporten en bewegen, door iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. De Alliantie is voortgekomen uit het Sportakkoord; deelakkoord Inclusief sporten en bewegen.

Om mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren is het van belang een inclusieve sport- en beweegomgeving te creëren.

Op het platform inclusiefsportenenbewegen.nl bieden we inzicht in feiten en cijfers, tips & tools en inspirerende voorbeelden.

Daarmee ondersteunen we professionals en organisaties die werken met mensen met een afstand tot sport en bewegen, bij het dichten van de kloof. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen verbindt de kennis en kunde van de tien samenwerkingspartijen binnen de Alliantie. Daarnaast faciliteren we het platform en ontwikkelen we content.

Activiteiten rond het Sportakkoord

voorzitter Alliantie Sporten en bewegen voor iedereen

Rita van Driel, 

De buitenruimte is voor en van iedereen. Juist nu. Wie geef jij de ruimte? Wie neem jij mee naar buiten? Het was een inspirerende middag. Nog veel werk te doen!

Sporten en bewegen in de openbare ruimte groeit en er is steeds meer aandacht voor het thema beweegvriendelijke omgeving, ook in het kader van de Omgevingswet. Toch constateert de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ dat er 2 miljoen mensen in Nederland zijn die niet vanzelfsprekend sporten en bewegen. Het gaat om een diverse groep met verschillende achtergronden zoals mensen met een fysieke beperking, slechtzienden en slechthorenden, ouderen met dementie.

Gemeenten en provincies hebben veel vragen over de inrichting van de buitenruimte: Waaraan moet een inclusieve beweegvriendelijke omgeving voldoen? Welke fysieke en mentale drempels worden ervaren om te kunnen deelnemen aan sport en bewegen in de openbare ruimte? In welke gemeenten zijn ze erin geslaagd deze hindernissen weg te nemen en hoe kunnen we leren van goede voorbeelden?

Om het thema inclusieve beweegvriendelijke omgeving onder de aandacht te brengen organiseerde Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ op 26 oktober 2020 een online kenniscafé met de titel: ‘Wie geven we de ruimte?’. Het kenniscafé kon rekenen op de interesse van 79 deelnemers: beleidsmedewerkers van gemeenten, buurtsportcoaches en ontwerpers van buitenruimte. Na afloop is de opname van het kenniscafé nog eens 137 keer bekeken. Naast kennis en informatie over landelijk en lokaal beleid zijn ook concrete ontwerptips aan bod gekomen en goede praktijkvoorbeelden. De opbrengst wordt in 2021 verwerkt tot een inspiratiegids. 

Kenniscafé inclusieve beweegvriendelijke omgeving

Het doel van de Alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ is het werkveld bewust te maken van de mogelijkheden en belemmeringen om te gaan sporten en bewegen, door iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. De Alliantie is voortgekomen uit het Sportakkoord; deelakkoord Inclusief sporten en bewegen.

Om mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren is het van belang een inclusieve sport- en beweegomgeving te creëren.

Op het platform inclusiefsportenenbewegen.nl bieden we inzicht in feiten en cijfers, tips & tools en inspirerende voorbeelden.

Daarmee ondersteunen we professionals en organisaties die werken met mensen met een afstand tot sport en bewegen, bij het dichten van de kloof. 

Kenniscentrum Sport & Bewegen verbindt de kennis en kunde van de tien samenwerkingspartijen binnen de Alliantie. Daarnaast faciliteren we het platform en ontwikkelen we content.

Activiteiten rond het Sportakkoord

Resultaten in de schijnwerpers