Waarom BMO?
Kinderen zijn motorisch steeds minder vaardig [4]. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid, sportdeelname en persoonlijke ontwikkeling van kinderen [2]. Wat is BMO precies en hoe kan een brede motorische ontwikkeling hier een positieve bijdrage aan leveren? 
Gooien, vangen, slaan en dribbelen
Schoppen en dribblelen
Kruipen, klauteren en klimmen
Zwemmen
Bewegen op muziek en ritme
Zwaaien
Rollen en duikelen
Springen en landen
Gaan, lopen en rennen
Stoeien
Balanceren, vallen, rijden en glijden
Voor meer info
Het nut van BMO
Kinderen met een brede motorische basis blijven vaak ook langer actief. Door de brede basis kunnen ze makkelijker switchen van de ene naar de andere sport en vinden ze eerder een sport die ze leuk vinden en echt bij hen past. Ook is de kans op uitval door blessures minder groot omdat vaardige kinderen sneller kunnen reageren en anticiperen op onvoorspelbare situaties. Een brede motorische basis zorgt er dus voor dat kinderen met meer plezier gaan en blijven sporten en bewegen.
Er is ook een positief effect op sociale vaardigheden. Dit geldt met name voor team- en duosporten. Kinderen, die bijvoorbeeld goed met een bal kunnen dribbelen, gaan sneller samenspelen en dagen elkaar eerder uit. Daarnaast doen vaardige kinderen vaker en eerder mee aan verschillende sport- en spelactiviteiten. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat zij beter met het verwerken van teleurstellingen en het vieren van successen om leren gaan. 
Een brede motorische ontwikkeling heeft verschillende voordelen voor de gezondheid, sportdeelname en de persoonlijke ontwikkeling. Vaardige kinderen vinden bewegen vaak leuker en krijgen meer waardering van ouders, begeleiders en vrienden. Hierdoor voelen kinderen zich zekerder en leren ze makkelijker nieuwe vaardigheden aan waardoor ze nog vaardiger worden. Dit is een positieve spiraal. 
Om BMO binnen de sport toepasbaar te maken, hebben we een basiselftal aan vaardigheden gemaakt. Samen vormen deze de basis om allerlei sporten te kunnen beoefenen.
Balanceren (stoeien, rijden en glijden)
Objectvaardigheden (gooien, vangen, schoppen en slaan van een bal)
Verplaatsen (lopen, rennen en springen)
Uit onderzoek blijkt dat drie hoofdvaardigheden belangrijk zijn voor de ontwikkeling: 
BMO helpt kinderen om makkelijk te kunnen bewegen en verschillende sporten te doen. Onderzoek laat zien dat deze basisvaardigheden niet ‘van nature’ komen aanwaaien. Kinderen moeten worden uitgedaagd om voldoende en gevarieerd te sporten en bewegen om zo een brede basis te ontwikkelen. 
Wat is BMO?
Definitie Brede Motorische Ontwikkeling (BMO)
Het verwerven van fundamentele bouwstenen, die een motorisch vermogen geven om later verschillende context specifieke motorische (sport)vaardigheden uit te kunnen voeren.
Waarom BMO?
Kinderen zijn motorisch steeds minder vaardig [4]. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid, sportdeelname en persoonlijke ontwikkeling van kinderen [2]. Wat is BMO precies en hoe kan een brede motorische ontwikkeling hier een positieve bijdrage aan leveren? 
Voor meer info
Kinderen met een brede motorische basis blijven vaak ook langer actief. Door de brede basis kunnen ze makkelijker switchen van de ene naar de andere sport en vinden ze eerder een sport die ze leuk vinden en echt bij hen past. Ook is de kans op uitval door blessures minder groot omdat vaardige kinderen sneller kunnen reageren en anticiperen op onvoorspelbare situaties. Een brede motorische basis zorgt er dus voor dat kinderen met meer plezier gaan en blijven sporten en bewegen.
Er is ook een positief effect op sociale vaardigheden. Dit geldt met name voor team- en duosporten. Kinderen, die bijvoorbeeld goed met een bal kunnen dribbelen, gaan sneller samenspelen en dagen elkaar eerder uit. Daarnaast doen vaardige kinderen vaker en eerder mee aan verschillende sport- en spelactiviteiten. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat zij beter met het verwerken van teleurstellingen en het vieren van successen om leren gaan. 
Een brede motorische ontwikkeling heeft verschillende voordelen voor de gezondheid, sportdeelname en de persoonlijke ontwikkeling. Vaardige kinderen vinden bewegen vaak leuker en krijgen meer waardering van ouders, begeleiders en vrienden. Hierdoor voelen kinderen zich zekerder en leren ze makkelijker nieuwe vaardigheden aan waardoor ze nog vaardiger worden. Dit is een positieve spiraal. 
Het nut van BMO
Gooien, vangen, slaan en dribbelen
Schoppen en dribblelen
Kruipen, klauteren en klimmen
Zwemmen
Bewegen op muziek en ritme
Zwaaien
Rollen en duikelen
Springen en landen
Gaan, lopen en rennen
Stoeien
Balanceren, vallen, rijden en glijden
Om BMO binnen de sport toepasbaar te maken, hebben we een basiselftal aan vaardigheden gemaakt. Samen vormen deze de basis om allerlei sporten te kunnen beoefenen.
Balanceren (stoeien, rijden en glijden)
Objectvaardigheden (gooien, vangen, schoppen en slaan van een bal)
Verplaatsen (lopen, rennen en springen)
Uit onderzoek blijkt dat drie hoofdvaardigheden belangrijk zijn voor de ontwikkeling: 
Definitie Brede Motorische Ontwikkeling (BMO)
Het verwerven van fundamentele bouwstenen, die een motorisch vermogen geven om later verschillende context specifieke motorische (sport)vaardigheden uit te kunnen voeren.
BMO helpt kinderen om makkelijk te kunnen bewegen en verschillende sporten te doen. Onderzoek laat zien dat deze basisvaardigheden niet ‘van nature’ komen aanwaaien. Kinderen moeten worden uitgedaagd om voldoende en gevarieerd te sporten en bewegen om zo een brede basis te ontwikkelen. 
Wat is BMO?