Enthousiast geworden? En wil je graag aan de slag met de breed motorische ontwikkeling van kinderen? Onderstaand stappenplan helpt je op weg. 
Binnen je vereniging
Meer lezen
Ieder najaar wordt de Week van de Motoriek georganiseerd. Verder lezen? Bekijk het digitale magazine van de Week van de Motoriek van vorig jaar (2020).
Bekijk het whitepaper ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen voor informatie over BMO.

Kies een tip

Kies een tip

Tips
Tips
Good practices
Extra BMO training
Naast het reguliere programma/aanbod wordt er een extra training besteed aan BMO. Dit gaat niet ten koste van de reguliere trainingen, maar er wordt een extra beweegmoment gecreëerd. 
Good practices
Binnen een bestaande training
Manier 2
Manier 1
Er zijn meerdere manieren hoe je BMO kan integreren binnen de vereniging. Het is aan het bestuur of trainer-coach om te bepalen welke vorm het best past binnen de bestaande structuur en behoefte van de vereniging.
Integreer BMO binnen de vereniging
Binnen een reguliere training krijgt BMO meer aandacht door een blok BMO in te bouwen. Dit kan je doen door reguliere oefeningen motorisch breder te trekken of nieuwe oefeningen toe te voegen aan het bestaande aanbod. 
Kijk of je sportbond al BMO-oefeningen, een breed motorisch programma of een opleiding heeft of hier mee bezig is. Veel sportbonden hebben hun eigen programma’s.
Maak een programma
Schaf wat eenvoudige BMO-materialen aan zoals hoepels, pionnen, lintjes of verschillende ballen.
BMO-materialen
Voor een gemeente is het prettig om te weten dat een organisatie  aan de slag gaat met BMO. Wellicht past het binnen het lokale sportakkoord en kan er een koppeling worden gemaakt met het kernteam van het lokale sportakkoord. Of misschien zijn er al andere verenigingen hiermee bezig en kun je samenwerken. Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden, en mogelijk is er ook ondersteuning vanuit het lokale sportakkoord. Ook zijn er wellicht verenigingsondersteuners die je kunnen helpen. 
Informeer (bij) de gemeente en/ of je lokale sportorganisatie
Op dit moment werken sportbonden aan het ontwikkelen van BMO-modules voor trainers. 
Bepaal aan welke eisen de trainers en assistenten moeten voldoen. Welke opleiding of ervaring moeten zij hebben?
Bepaal hoeveel trainers en assistenten je nodig hebt
De drijvende kracht achter een succesvol aanbod voor deze doelgroep is de trainer! Onderschat deze rol niet en ga gericht op zoek naar een geschikte trainer en naar assistenten:
Trainers
Gastlessen vanuit een andere sport (bekijk in dit geval het stappenplan voor samenwerking).
Een extra BMO training per week/blok
Eén van de lesonderdelen vervangen door een BMO-onderdeel
Warming-up vervangen door een BMO warming-up
Bedenk hoe je het wil aanpakken. Er zijn verschillende mogelijkheden om meer tijd aan BMO te besteden. Voor inspiratie, zie de good practices.
Bedenk een aanpak
Wees trots op wat je neerzet en zorg dat je dat uitdraagt naar kinderen, sporters, ouders en natuurlijk aankomende sporters. Een plan kun je delen met je de kinderen/sporters/leden en hun ouders; bijvoorbeeld via een mailing of een ouderavond/verenigingsavond. Breed motorische ontwikkeling staat erg in de belangstelling. Je kan daarom ook een stuk (laten) schrijven voor de plaatselijke pers of andere communicatiekanalen.
Communicatie
Bedenk met de werkgroep wat je wilt bereiken; op het niveau van het kind (bijvoorbeeld bredere ontwikkeling, meer plezier, langer lid blijven), maar ook op het niveau van de vereniging (meer leden aantrekken, het opleiden van meerdere trainers en helpers zodat je toekomstbestendig bent). Breng daarin focus aan; je kan klein beginnen, dat testen en aanpassen en later aanvullen. 
Bepaal het doel
Start met het enthousiasmeren van mensen zodat er energie en draagvlak komt en vorm een kleine werkgroep. Betrek het bestuur/directie en bekijk of het binnen de jeugdvisie past. Indien nodig kun je gebruik maken van de
Formeer een werkgroep
Stappenplan
Enthousiast geworden? En wil je graag aan de slag met de breed motorische ontwikkeling van kinderen? Onderstaand stappenplan helpt je op weg. 
Binnen je vereniging
Meer lezen
Ieder najaar wordt de Week van de Motoriek georganiseerd. Verder lezen? Bekijk het digitale magazine van de Week van de Motoriek van vorig jaar (2020).
Bekijk het whitepaper ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’ van Kenniscentrum Sport & Bewegen voor informatie over BMO.
Tip 4

Betrek ouders bij het extra beweegmoment en communiceer goed met hen waarom je een extra beweegmoment creëert en wat het nut hiervan is. Dit zorgt voor meer draagvlak.

Tip 3

Zorg voor structuur en vaste patronen in de lessen (kinderen van deze leeftijd hebben duidelijke afspraken, regels en grenzen nodig).

Tip 2

Jonge kinderen hebben een enorme fantasie! Speel hier op in door themalessen aan te bieden en doceer verhalend (neem ze mee op reis).

Tip 1

Indien mogelijk, maak voor de extra BMO training ook gebruik van de gymzaal, bijvoorbeeld van een school. Dit is bekend terrein voor de kinderen en hier zijn veel verschillende materialen aanwezig. Je kan ook denken aan andere locaties zoals een bos, park of outdoor sport– of fitnessveldjes. 

Good practices
Naast het reguliere programma/aanbod wordt er een extra training besteed aan BMO. Dit gaat niet ten koste van de reguliere trainingen, maar er wordt een extra beweegmoment gecreëerd. 
Extra BMO training
Manier 2
Tip 1

Kies voor een vast moment om meer aan BMO te doen, bijvoorbeeld tijdens de warming-up, cooling down of tussen de oefeningen door.

Tip 5

Evalueer samen met de kinderen de trainingen en bepaal op basis hiervan je volgende doel en nieuw aanbod.

Tip 4

BMO oefeningen zullen vaak nieuw zijn. Geef daarom positieve feedback! Focus op wat er goed gaat en maak de feedback visueel: ik zie dat je deze oefening zo uitvoert, kun je het ook op deze manier doen?

Tip 3

Bepaal welke BMO vaardigheden in jouw sport zitten en welke er nog ontbreken. Dit kan je doen door je trainingsschema te analyseren met behulp van de BMO verenigingsscan.

Tip 2

Maak gebruik van verschillende sportattributen tijdens de training, bijvoorbeeld uit een andere sport, om de training motorisch breder te maken.  

Good practices
Binnen een reguliere training krijgt BMO meer aandacht door een blok BMO in te bouwen. Dit kan je doen door reguliere oefeningen motorisch breder te trekken of nieuwe oefeningen toe te voegen aan het bestaande aanbod. 
Binnen een bestaande training
Manier 1
Er zijn meerdere manieren hoe je BMO kan integreren binnen de vereniging. Het is aan het bestuur of trainer-coach om te bepalen welke vorm het best past binnen de bestaande structuur en behoefte van de vereniging.
Integreer BMO binnen de vereniging
Stappenplan
Wees trots op wat je neerzet en zorg dat je dat uitdraagt naar kinderen, sporters, ouders en natuurlijk aankomende sporters. Een plan kun je delen met je de kinderen/sporters/leden en hun ouders; bijvoorbeeld via een mailing of een ouderavond/verenigingsavond. Breed motorische ontwikkeling staat erg in de belangstelling. Je kan daarom ook een stuk (laten) schrijven voor de plaatselijke pers of andere communicatiekanalen.
Communicatie
Schaf wat eenvoudige BMO-materialen aan zoals hoepels, pionnen, lintjes of verschillende ballen.
BMO-materialen
Op dit moment werken sportbonden aan het ontwikkelen van BMO-modules voor trainers. 
Bepaal aan welke eisen de trainers en assistenten moeten voldoen. Welke opleiding of ervaring moeten zij hebben?
Bepaal hoeveel trainers en assistenten je nodig hebt
De drijvende kracht achter een succesvol aanbod voor deze doelgroep is de trainer! Onderschat deze rol niet en ga gericht op zoek naar een geschikte trainer en naar assistenten:
Trainers
Kijk of je sportbond al BMO-oefeningen, een breed motorisch programma of een opleiding heeft of hier mee bezig is. Veel sportbonden hebben hun eigen programma’s.
Maak een programma
Gastlessen vanuit een andere sport (bekijk in dit geval het stappenplan voor samenwerking).
Een extra BMO training per week/blok
Eén van de lesonderdelen vervangen door een BMO-onderdeel
Warming-up vervangen door een BMO warming-up
Bedenk hoe je het wil aanpakken. Er zijn verschillende mogelijkheden om meer tijd aan BMO te besteden. Voor inspiratie, zie de good practices.
Bedenk een aanpak
Voor een gemeente is het prettig om te weten dat een organisatie  aan de slag gaat met BMO. Wellicht past het binnen het lokale sportakkoord en kan er een koppeling worden gemaakt met het kernteam van het lokale sportakkoord. Of misschien zijn er al andere verenigingen hiermee bezig en kun je samenwerken. Zo hoef je niet zelf het wiel uit te vinden, en mogelijk is er ook ondersteuning vanuit het lokale sportakkoord. Ook zijn er wellicht verenigingsondersteuners die je kunnen helpen. 
Informeer (bij) de gemeente en/ of je lokale sportorganisatie
Bedenk met de werkgroep wat je wilt bereiken; op het niveau van het kind (bijvoorbeeld bredere ontwikkeling, meer plezier, langer lid blijven), maar ook op het niveau van de vereniging (meer leden aantrekken, het opleiden van meerdere trainers en helpers zodat je toekomstbestendig bent). Breng daarin focus aan; je kan klein beginnen, dat testen en aanpassen en later aanvullen. 
Bepaal het doel
Start met het enthousiasmeren van mensen zodat er energie en draagvlak komt en vorm een kleine werkgroep. Betrek het bestuur/directie en bekijk of het binnen de jeugdvisie past. Indien nodig kun je gebruik maken van de
Formeer een werkgroep